LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldes orderis* Paula Gailīša apcietināšanai
un dzīvokļa kratīšanai.

___________

LVA, 1986.f ., 2.apr., P-7401. l., 3.lp. Oriģināls.

*Dokuments rakst īts uz likvidētās LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldes veidlapas. 1941. gada 3. februārī LPSR IeTK Valsts drošības pārvaldes vietā izveidots Valsts drošības tautas komisariāts.

Pauls Gailītis dzimis 1869. gadā Cēsu apriņķa Dzērbenes pagastā, apcietināts Rīgas apriņķa Lielvārdes pagasta Vēveros. P.Gailīša aresta pamatojums: P.Gailītis bijis Latviešu zemnieku savienības biedrs, 1. Saeimas deputāts, no1921 līdz 1922. gadam Ārlietu ministrijas Administratīvi juridiskā departamenta direktors, 1923. gadā izglītības ministrs. Bijis arī Rīgas aizsargu pulka mācītājs. Izsūtīta P. Gailīša sieva Olga (dz.1892) un dēls Gundars (dz.1928). PSRS IeTK Sevišķā apspriede 1942. gada 25. novembrī P.Gailītim piespriedusi 10 gadus ieslodzījumā labošanas darbu nometnē. Pauls Gailītis miris Kirovas apgabala VDTK pārvaldes iekšējā cietuma 87. kamerā 1943. gada 15. jūlijā.

(LVA, 1986.f ., 2.apr., P-7401. l.)