Izraksts no PSRS IeTK Sevišķās apspriedes protokola Nr. 29-m lēmuma par nāvessoda piespriešanu Longinam Ausējam “par kontrrevolucionāru darbību”.

_________________________

LVA, 1986. f., 2. apr., P-7688. l., 23.-23. o. p.lp.

Longins Ausējs dzimis 1885. gadā Valkas apriņķa Pededzes pagastā; aresta pamatojums : 1918. gadā bijis Cēsu pilsētas galva, no 1925.gada – Rīgas pilsētas domnieks un pilsētas Skolu valdes loceklis, bijis Izglītības Ministrijas Skolu departamenta direktors. L.Ausējs ieslodzīts Usoļjes labošanas darbu nometnē (Usoļlagā). PSRS IeTK Sevišķā apspriede 1942. gada 2. maijā viņam “par kotrrevolucionāro darbību” piespriedusi nāvessodu nošaujot, kas izpildīts 1942. gada 9. jūnijā. L.Ausēja dēls Orests (dz. 1914), kurš bija aizsargu un “Pērkoņkrusta” organizācijā, kā arī studentu korporācijā “Fraternitas Metropolitana”, tāpat tiek arestēts un ieslodzīts Usoļjes labošanas darbu nometnē. Arī Orestam tiek piespriests nāvessods. Orests Ausējs nošauts 1942. gada 17.jūnijā.

(LVA, 1986.f., 2.apr., P-8232. l.; 1986. f., 2. apr., P-7688. l.)