PSRS IeTK Molotovas apgabala pārvaldes 1. specdaļas akts par Gotfrīda Mīlberga nošaušanu

Piln[īgi] slepeni

Soļikamskā,1942. gada 17.jūnijā, plkst.23 un 00 minūtēs

AKTS

Mēs, zemāk parakstījušies: IeTK Molotovas apgabala pārvaldes 1. specdaļas priekšnieks valsts drošības vec[ākais] leitnants Beketovs, IeTK Molotovas apgabala pārvaldes komandants valsts drošības leitnants Suvorins , PSRS IeTK Usoļjes labošanas darbu nometnes prokurora palīga Sušanska klātbūtnē, pamatojoties uz PSRS IeTK 1942. gada 27.maija rīkojumu Nr.8/7249 un IeTK Molotovas apgabala pārvaldes priekšnieka valsts drošības majora Potašņika rakstisku rīkojumu, izpildījām PSRS IeTK Sevišķās apspriedes 1942.gada 6.maija lēmumu (protokols Nr.31-m) par augstāko soda mēru – nošaušanu notiesātajam, 1887. gadā dzimušajam Gotfrīdam Jāņa dēlam Mīlbergam.

G. Mīlberga līķis ir apglabāts.
Šis akts sastādīts 3 eksemplāros.

IeTK Molotovas apgabala pārvaldes

1. specdaļas priekšn[ieks]

valsts drošības vecākais leitnants

paraksts / b eketovs /

IeTK Molotovas apgabala pārvaldes komandants

valsts drošības leitnants

paraksts / S uvorins/

PSRS IeTK Usoļjes labošanas darbu nometnes

prokurora vietn[ieks]

paraksts / S ušanskis /

__________

LVA, 1986. f., 2. apr., P-5405.l., 8.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas.

Gotfrīds Mīlbergs dzimis 1887. gadā Valkas apriņķa Alūksnes pagasta Sprogās, arestēts, ieslodzīts PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju pārvaldes Usoļjes labošanas darbu nometnē ( Usoļlagā). G. Mīlberga aresta pamatojums: no1925. līdz 1934. gadam – 2., 3., 4., Saeimas deputāts, 1933. un 1934. gadā –iekšlietu ministrs.

(LVA, 1986. f., 2.apr., P-5405.l.)