. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Sērija:
Bibliotēku un klubu daļa. LV_LVA_F 678_S7

Lietas:
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L1
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L2
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L3
 • Daugavpils rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L415
 • Sarakste ar muzejiem, Ministru Padomes Valsts celtniecības un arhitektūras komiteju uc. iestādēm par arhitektūras pieminekļu aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L394
 • Lieta par Aizputes novadpētniecības muzeju, LV_LVA_F 678_A3_L395
 • Rajona Kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L69
 • Rajona Kultūras nodaļu ziņojumi par klubu un bibliotēku sagatavošanu ziemas sezonai , LV_LVA_F 678_A3_L70
 • Rajona Kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L71
 • Materiāli par kultūras iestāžu darbu rajonos ( ziņojumi, izziņas u.c. ) , LV_LVA_F 678_A3_L72
 • Ziņojumi par rajonu kultūras nodaļu , klubu un bibliotēku darbu, LV_LVA_F 678_A3_L73
 • Rajona kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L74
 • Ziņojumi par kultūras iestāžu darbu Jaunjelgavas rajonā u.c. materiāli, LV_LVA_F 678_A3_L75
 • Ziņojumi par rajonu kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L76
 • Ziņojumi par rajonu kultūras nodaļu, klubu un bibliotēku darbu, LV_LVA_F 678_A3_L77
 • Ziņojumi par rajonu kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L78
 • Ziņojumi par republikas kultūras iestāžu darbu 1955.g. 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L79
 • Ziņojumi par republikas kultūras iestāžu darbu 1955.g. 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L80
 • Ziņojumi par rajonu klubu un bibliotēku darbu , LV_LVA_F 678_A3_L81
 • Ziņojumi par rajonu kultūras nodaļu, klubu un bibliotēku darbu, LV_LVA_F 678_A3_L82
 • Izziņas par kultūras iestāžu gatavošanos jaunatnes un studentu festivālam, LV_LVA_F 678_A3_L83
 • Materiāli par kultūras iestāžu darbu 1956.g.( ziņojumi, izziņas, materiāli referātiem u.c.), LV_LVA_F 678_A3_L84
 • Ziņojumi par rajonu klubu un bibliotēku darbu, LV_LVA_F 678_A3_L85
 • Rajonu kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par klubu un bibliotēku darbu, LV_LVA_F 678_A3_L86
 • Klubu un bibliotēku pārbaudes dati un protokoli, LV_LVA_F 678_A3_L87
 • Ziņojumi par rajonu kultūrizglītības iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L88
 • Ziņas par Rēzeknes un Ergļu rajonu kultūras iestāžu darbu 1958.g.Nolikums par kultūras mēnesi, LV_LVA_F 678_A3_L89
 • Izziņas par Ergļu, Daugavpils, Krāslavas un Līvānu rajonu kultūras iestāžu darbu 1958.g., LV_LVA_F 678_A3_L90
 • PSRS ( tai skaitā LPSR) bibliotēku darba analīze un rādītāji par 1959.g.- 1961.g., LV_LVA_F 678_A3_L93
 • Ziņojumi, rajonu un pilsētu izpildu komiteju lēmumi un sarakste ar rajonu un pilsētu kultūras nodaļām par bibliotēku darbu, tā uzlabošanu. PSRS Kultūras ministrijas instrukcija par bibliotēku grāmatu fondu saglabāšanu, LV_LVA_F 678_A3_L91
 • Bibliotēku tipveida štatu saraksti 1954.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L94
 • LPSR Valsts bibliotēkas atskaite par 1954.g.darbu, LV_LVA_F 678_A3_L95
 • LPSR Valsts bibliotēkas atskaite par 1955.g.darbu, LV_LVA_F 678_A3_L96
 • LPSR Valsts bibliotēkas atskaite par 1958.g.darbu, LV_LVA_F 678_A3_L98
 • Pilsētu bibliotēku 1953.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L100
 • Rīgas pilsētas bibliotēku 1953.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L101
 • Pilsētu bibliotēku 1954.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L102
 • Rīgas pilsētas bibliotēku 1954.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L103
 • Pilsētu bibliotēku 1955.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L104
 • Pilsētu bibliotēku 1956.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L105
 • Pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēku 1957.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L106
 • Pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēku 1958.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L107
 • Rajonu bibliotēku 1953.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L108
 • Rajonu bibliotēku 1954.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L109
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L4
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L5
 • Apkārtraksti, instrukcijas un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L6
 • Apkārtraksti, norādījumi u .c. 1958. g. materiāli par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L7
 • Apkārtraksti un norādījumi par kultūras darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L8
 • Apkārtraksti ,u.c. materiāli par kultūras darbu 1960.g., LV_LVA_F 678_A3_L9
 • Apkārtraksti ,u.c. materiāli par kultūras darbu 1961.g., LV_LVA_F 678_A3_L10
 • PSRS Kultūras ministrijas kolēģijas un padomes bibliotēku darba jautājumos, lēmumi, direktīvas vēstules un norādījumi par bibliotēku darbu un tā uzlabošanu, LV_LVA_F 678_A3_L11
 • Nolikumi par bibliotēkām un bibliotēku lietošanas noteikumi, LV_LVA_F 678_A3_L12
 • Nolikumi par bibliotēkām un bibliotēku lietošanas noteikumi, LV_LVA_F 678_A3_L13
 • Nolikums par starpresoru bibliotēku padomi ( projekts ) un bibliotēku darba Sabiedriskās starpresoru padomes paraugnolikums. Starpresoru bibliotēku Padomes un sekciju 1960.g., un 1962.g.darba plāni un atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L14
 • Kultūras un izglītības iestāžu pārvaldes pavēles, LV_LVA_F 678_A3_L15
 • Rajona kultūras nodaļas iesūtītie pašdarbības skatu protokoli, LV_LVA_F 678_A3_L16
 • Kultūras nodaļu vadītāju sanāksmju protokoli, LV_LVA_F 678_A3_L17
 • Rajonu kultūras nodaļu aktīva sanāksmju rezolūcijas un protokoli, LV_LVA_F 678_A3_L18
 • Starpresoru bibliotēku Padomes sēžu protokoli, LV_LVA_F 678_A3_L19
 • Pārvaldes pasākumu plāni 1955.g., LV_LVA_F 678_A3_L24
 • Em. Melngaiļa Tautas mākslas nama, Centrālā lekciju biroja un Valsts bibliotēkas izdodamās literatūras plāni 1956.g., LV_LVA_F 678_A3_L25
 • Rīgas Kultūras un atpūtas parka masu pasākumu plāni 1958.g., LV_LVA_F 678_A3_L26
 • Darba uzlabošanas pasākumu plāni 1958.g., LV_LVA_F 678_A3_L27
 • Kultūras nodaļu un kultūras namu organizēto pasākumu plāni čehu, un rumāņu kultūras nedēļās , LV_LVA_F 678_A3_L28
 • Darba, pasākumu, kvalifikācijas celšanas kursu u.c. 1960.g.plāni, LV_LVA_F 678_A3_L29
 • Grāmatu palātas 1961.g.darba atskaite, 1962.g.darba atskaite, 1962.g.darba plāns un sarakste ar Vissavienības grāmatu palātu par LPSR grāmatu palātas darbu. LPSR Kultūras ministrijas instrukcija par grāmatu centralizētu klasifikāciju un kataloģizāciju un kolēģijas lēmums par LPSR grāmatu palātas darbu, LV_LVA_F 678_A3_L30
 • Darba pasākumu u.c. 1961.g.plāni, LV_LVA_F 678_A3_L31
 • Rajonu bibliotēku 1955.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L110
 • Rajonu bibliotēku 1956.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L111
 • Rajonu bibliotēku 1957.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L112
 • Rajonu bibliotēku 1958.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L113
 • Zinātnisko un tehnisko bibliotēku 1952.g. un 1953.g.darba atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L114
 • Zinātnisko un speciālo bibliotēku 1954. g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L115
 • Tehnisko un speciālo bibliotēku atskaites uz 1957.g.01.01., LV_LVA_F 678_A3_L116
 • Tehnisko un speciālo bibliotēku 1960.g. atskaites Starprepublikāniskās tehnisko bibliotēku darbinieku 1960.g.sanāksmes materiāli ( lēmumi, aicinājums u.c. ), LV_LVA_F 678_A3_L117
 • Arodbiedrību, patērētāju biedrību u.c. organizāciju bibliotēku 1953.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L118
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1953.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L119
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1954.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L120
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1955.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L121
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1956.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L122
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1957.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L123
 • Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēku 1958.g. atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L124
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""A"", LV_LVA_F 678_A3_L125
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""B"" ""C "", LV_LVA_F 678_A3_L126
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""D-G"", LV_LVA_F 678_A3_L127
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""I-J"", LV_LVA_F 678_A3_L128
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""K"", LV_LVA_F 678_A3_L129
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""L"", LV_LVA_F 678_A3_L130
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""M-R"", LV_LVA_F 678_A3_L131
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""S-T"", LV_LVA_F 678_A3_L132
 • Ciemu bibliotēku 1953.g. atskaites ""V-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L133
 • Ciemu bibliotēku 1954.g. atskaites ""A-G"", LV_LVA_F 678_A3_L134
 • Ciemu bibliotēku 1954.g. atskaites ""I-P"", LV_LVA_F 678_A3_L135
 • Ciemu bibliotēku 1954.g. atskaites ""R-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L136
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""A-B"", LV_LVA_F 678_A3_L137
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""C-G"", LV_LVA_F 678_A3_L138
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""I-K"", LV_LVA_F 678_A3_L139
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""L-O"", LV_LVA_F 678_A3_L140
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""P-S"", LV_LVA_F 678_A3_L141
 • Ciemu bibliotēku 1955.g. atskaites ""T-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L142
 • Ciemu bibliotēku 1956.g. atskaites ""A-D"", LV_LVA_F 678_A3_L143
 • Ciemu bibliotēku 1956.g. atskaites ""E-K"", LV_LVA_F 678_A3_L144
 • Ciemu bibliotēku 1956.g. atskaites ""L-P"", LV_LVA_F 678_A3_L145
 • Ciemu bibliotēku 1956.g. atskaites ""R-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L146
 • Ciemu bibliotēku 1957.g. atskaites ""A-D"", LV_LVA_F 678_A3_L147
 • Ciemu bibliotēku 1957.g. atskaites ""E-K"", LV_LVA_F 678_A3_L148
 • Ciemu bibliotēku 1957.g. atskaites ""L-P"", LV_LVA_F 678_A3_L149
 • Ciemu bibliotēku 1957.g. atskaites ""R-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L150
 • Ciemu bibliotēku 1958.g. atskaites ""A-D"", LV_LVA_F 678_A3_L151
 • Ciemu bibliotēku 1958.g. atskaites ""E-K"", LV_LVA_F 678_A3_L152
 • Rajona kultūras iestāžu pasākumu plāni par godu PSKP 22.kongresam 1961.gadā, LV_LVA_F 678_A3_L32
 • Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu mācību plāni un programmas, LV_LVA_F 678_A3_L33
 • Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu plāni 1955.g., LV_LVA_F 678_A3_L34
 • Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu mācību plāni un programmas 1956.g., LV_LVA_F 678_A3_L35
 • Atskaites par klubu, muzeju un bibliotēku darbu 1952.-1954.g., LV_LVA_F 678_A3_L36
 • Atskaite par 1955.g.darbu, LV_LVA_F 678_A3_L37
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1953.g.atskaites par bibliotēku darbu.Forma Nr. 80-A RIK, LV_LVA_F 678_A3_L38
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1954.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr. 80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L39
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1955g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr. 80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L40
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1956.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr. 80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L41
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1957.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr. 80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L42
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1958.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr. 80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L43
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1958.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.B-111-C, LV_LVA_F 678_A3_L44
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1959.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L45
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1959.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.B-111-C, LV_LVA_F 678_A3_L46
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1960.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L47
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1960.g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.B-111-C, LV_LVA_F 678_A3_L48
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1961g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.80-A-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L49
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1961g.atskaites par bibliotēku darbu. Forma Nr.B-111-C, LV_LVA_F 678_A3_L50
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1953.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr 80-B, LV_LVA_F 678_A3_L51
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1954.g.atskaites par klubu iestāžu un lektoru darbu. Forma Nr 80-B, LV_LVA_F 678_A3_L52
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1955.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr 80-B, LV_LVA_F 678_A3_L53
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1956.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr 80-B, LV_LVA_F 678_A3_L54
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1957.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr 80-B, LV_LVA_F 678_A3_L55
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1958.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. , LV_LVA_F 678_A3_L56
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1959.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. , LV_LVA_F 678_A3_L57
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1960.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr. 80-B-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L58
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1961.g.atskaites par klubu iestāžu darbu. Forma Nr. 80-B-RIK, LV_LVA_F 678_A3_L59
 • Rajonu un pilsētu Kultūras nodaļu 1955.g.atskaites par lektoru sastāvu un nolasīto lekciju tematiku., LV_LVA_F 678_A3_L60
 • Ziņojumi par kultūras iestāžu darbu laukos 1946.-1954.g., LV_LVA_F 678_A3_L62
 • Latvijas KP CK -ai nosūtītās izziņas par kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L63
 • Ziņojumi, izziņas u.c.materiāli par kultūras iestāžu darbu Alsungas, Auces un Daugavpils raj., LV_LVA_F 678_A3_L65
 • Rajona Kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par kultūras iestāžu darbu, LV_LVA_F 678_A3_L66
 • Rajona Kultūras nodaļu ziņojumi par klubu un bibliotēku skaitu, LV_LVA_F 678_A3_L67
 • Rajona Kultūras nodaļu informatīvie ziņojumi par veikto kultūrizglītības darbu, LV_LVA_F 678_A3_L68
 • Ciemu bibliotēku 1958.g. atskaites ""L-P"", LV_LVA_F 678_A3_L153
 • Ciemu bibliotēku 1958.g. atskaites ""R-S"", LV_LVA_F 678_A3_L154
 • Ciemu bibliotēku 1958.g. atskaites ""T-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L155
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""A-D"", LV_LVA_F 678_A3_L156
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""D-K"", LV_LVA_F 678_A3_L157
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""K-M"", LV_LVA_F 678_A3_L158
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""O-S"", LV_LVA_F 678_A3_L159
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""T-V"", LV_LVA_F 678_A3_L160
 • Rajonu un pilsētu masu bibliotēku 1959.g. atskaites ""T-V"", LV_LVA_F 678_A3_L161
 • Pilsētu, rajonu un ciemu bibliotēku 1960.g. atskaites ""A-D"", LV_LVA_F 678_A3_L161
 • Pilsētu, rajonu un ciemu bibliotēku 1960.g. atskaites ""D-K"", LV_LVA_F 678_A3_L162
 • Pilsētu, rajonu un ciemu bibliotēku 1961.g. atskaites ""O-S"", LV_LVA_F 678_A3_L169
 • Pilsētu, rajonu un ciemu bibliotēku 1961.g. atskaites ""T-V"", LV_LVA_F 678_A3_L170
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju, Galveno bibliotēku inspekciju par bibliotēku darbu, plēnuma lēmumu izpildi un tās uzlabošanu. Galveno bibliotēku inspekcijas un padomes 1962.g.darba plāns , LV_LVA_F 678_A3_L311
 • Pilsētu un rajonu kultūras namu 1953.g. atskaites , LV_LVA_F 678_A3_L171
 • Republikāniskā Tautas mākslas nama iesūtītie raksti par kultūras darba organizēšanu rajonos , LV_LVA_F 678_A3_L312
 • Pavēles, instrukcijas, norādījumi par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L316
 • Pieminekļu un muzeju daļas un LPSR Vēstures muzeja nolikumi , LV_LVA_F 678_A3_L317
 • Materiāli par pieminekļu aizsardzību ( Ministru Padomes lēmums, nolikums), LV_LVA_F 678_A3_L318
 • Pieminekļu un muzeju zinātniskās padomes sēžu protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 678_A3_L319
 • Zinātniskās padomes sēžu protokoli ar pielikumiem, LV_LVA_F 678_A3_L320
 • Zinātniskās padomes sēžu protokoli ar pielikumiem 1961.g., LV_LVA_F 678_A3_L321
 • Muzeju pases un instrukcija par to izpildīšanu, LV_LVA_F 678_A3_L322
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju štatu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L323
 • Novadpētniecības muzeju 1953.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L324
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1955.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L325
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1956.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L326
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1957.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L327
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1958.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L328
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1959.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L329
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1959.g.-1960.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L330
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1961.g.darba plāni, LV_LVA_F 678_A3_L331
 • Pieminekļu un muzeju daļas darba plāni 1959., 1960., 1961.gg., LV_LVA_F 678_A3_L332
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1953.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L333
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1953.g. statistiskās atskaites ( Forma Nr. B-y), LV_LVA_F 678_A3_L334
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1954.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L335
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1955.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L336
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1956.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L337
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1957.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L338
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1958.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L339
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1959.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L340
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1960.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L341
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1961.g.darba atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L342
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju 1961.g.statistiskās atskaites, LV_LVA_F 678_A3_L343
 • Ziņas par mākslas , vēstures un novadpētniecības muzeju darbu, LV_LVA_F 678_A3_L344
 • Ziņojumi par muzeju darba pārbaudi , LV_LVA_F 678_A3_L345
 • Komandējumu atskaites, ziņojumi par arheoloģijas un vēstures pieminekļu aizsardzību rajonos , LV_LVA_F 678_A3_L346
 • Komandējumu atskaišu ziņojumi par muzeju darbu, LV_LVA_F 678_A3_L347
 • Ziņojumi par muzeju darbu 1953.g., LV_LVA_F 678_A3_L348
 • Ziņojumi par muzeju darba pārbaudi, LV_LVA_F 678_A3_L349
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju ziņojumi par to uzskaitē atrodošamies vērtīgiem mākslas darbiem, LV_LVA_F 678_A3_L350
 • Rajonu kultūras nodaļu ziņojumi par kolhozu zemes teritorijā atrodošamies arheoloģijas un vēstures pieminekļiem, LV_LVA_F 678_A3_L351
 • Novadpētniecības muzeju ziņojumi par izstāžu organizēšanu, LV_LVA_F 678_A3_L352
 • Centrālā Valsts vēstures muzeja ekspozīcijas plāns, LV_LVA_F 678_A3_L353
 • LPSR Centrālā Valsts vēstures muzeja un Brīvdabas muzeja ekspozīcijas tematiskie plāni, LV_LVA_F 678_A3_L354
 • Valsts Rīgas vēstures muzeja ekspozīcijas plāns un ceļvedis pa ekspozīciju, LV_LVA_F 678_A3_L355
 • Centrālo un novadpētniecības muzeju ekspozīcijas tematiskie plāni, atsauksmes par tiem un ceļveži pa muzejiem, LV_LVA_F 678_A3_L356
 • Madonas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas tematiskais plāns un recenzija par Kuldīgas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas plānu, LV_LVA_F 678_A3_L357
 • Latvijas PSR Revolūcijas muzeja ekspozīcijas tematiskais plāns, LV_LVA_F 678_A3_L358
 • Siguldas novadpētniecības muzeja Turaidā ekspozīcijas tematiskais plāns, LV_LVA_F 678_A3_L359
 • Ekspozīciju pieņemšanas uc. akti, LV_LVA_F 678_A3_L360
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti 1.sēj. ""A-K"", LV_LVA_F 678_A3_L361
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti 2.sēj. ""L-Z"", LV_LVA_F 678_A3_L362
 • Vissavienības nozīmes arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L363
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L364
 • Iekārtoto un iekārtojamo pieminekļu un memoriālo muzeju saraksti, sarakste ar LKP CK, Ministru Padomi, rajonu izpildu komitejām un privātpersonām par pieminekļu un atceres vietu iekārtošanu, LV_LVA_F 678_A3_L365
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L366
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu saraksti 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L367
 • Ērgļu rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L416
 • Gulbenes rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu un fašisma upuru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L417
 • Ilūkstes apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L418
 • Jelgavas pilsētā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L419
 • Jelgavas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L420
 • Jelgavas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L421
 • Jēkabpils apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L422
 • Kuldīgas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L423
 • Kuldīgas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L424
 • Kuldīgas un Saldus pilsētās apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L429
 • Liepājas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L430
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu aizsardzības saistības raksti 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L368
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu aizsardzības saistības raksti 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L369
 • Arheoloģijas un vēstures pieminekļu aizsardzības saistības raksti 3.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L370
 • Materiāli par memoriālo māju saglabāšanu un restaurāciju ( tāmes, akti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 678_A3_L371
 • Darbaļaužu sūdzības un ierosinājumi par pieminekļu celtniecību un arheoloģijas - vēstures pieminekļu aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L372
 • Sarakste ar Ministru Padomi, rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju kultūras nodaļām u.c. par arheoloģijas - vēstures pieminekļu stāvokli, aizsardzību un restaurāciju , LV_LVA_F 678_A3_L373
 • Sarakste ar Ministru Padomi, centrālajiem un novadpētniecības muzejiem u.c. par muzeju vērtību papildināšanu, uzskaiti un muzeja darbu, LV_LVA_F 678_A3_L374
 • Sarakste ar Ministru Padomi par dzejnieka Ed. Veidenbauma piemiņas vietas- Kalaču mājas saglabāšanu, LV_LVA_F 678_A3_L375
 • Sarakste ar novadpētniecības muzejiem un Zooloģisko dārzu par muzeju un zooloģiskā dārza darbu, LV_LVA_F 678_A3_L376
 • Sarakste ar Brīvdabas muzeju par tā attīstības perspektīvo plānu 1953.g.-1962.g., LV_LVA_F 678_A3_L377
 • Sarakste ar rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komitejām, kultūras nodaļām un novadpētniecības muzejiem par vēstures- arheoloģijas pieminekļu stāvokli un to aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L378
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju, PSRS Valsts Revolūcijas muzeju uc. par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L379
 • Sarakste ar rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju kultūras nodaļām par vēstures un arheoloģijas pieminekļu aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L380
 • Sarakste ar PSRS, Lietuvas PSR, Igaunijas PSR Kultūras ministrijām uc. par muzeju darbu, LV_LVA_F 678_A3_L381
 • Sarakste ar Ministru Padomi, rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju kultūras nodaļām uc. par pieminekļu celtniecību un arheoloģijas - vēstures pieminekļu aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L382
 • Sarakste ar Ministru Padomi, Zinātņu akadēmiju, Iekšlietu ministrijas arhīvu daļu uc. par muzeju darbu, LV_LVA_F 678_A3_L383
 • Sarakste ar Latvijas lauku dzīves valsts muzeju perspektīvā attīstības plāna izpildi, LV_LVA_F 678_A3_L384
 • Sarakste ar muzejiem, darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju kultūras nodaļām uc. par memoriālo māju iekārtošanu , pieminekļu celtniecību un arheoloģijas- vēstures pieminekļu aizsardzību, LV_LVA_F 678_A3_L385
 • Sarakste ar republikāniskajiem muzejiem par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L386
 • Sarakste ar novadpētniecības muzejiem, rajonu kultūras nodaļām uc. par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L387
 • Sarakste ar Ministru Padomi, rajonu kultūras nodaļām uc. par vēstures pieminekļu aizsardzību, piemiņas vietu un brāļu kapu labiekārtošanu, LV_LVA_F 678_A3_L388
 • Sarakste ar Ministru Padomi, rajona kultūras nodaļām uc. par arheoloģijas- vēstures pieminekļu aizsardzību un arheoloģiskiem izrakumiem, LV_LVA_F 678_A3_L389
 • Sarakste ar novadpētniecības muzejiem, rajonu kultūras nodaļām uc. par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L390
 • Sarakste ar Ministru Padomi, Finansu ministriju, rajonu kultūras nodaļām par vēsturisko notikumu piemiņas vietu saglabāšanu un pieminekļu celtniecību, LV_LVA_F 678_A3_L391
 • Sarakste ar novadpētniecības muzejiem, rajonu kultūras nodaļām uc. par muzeju darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L392
 • Sarakste ar Ministru Padomi, LKP CK uc. iestādēm par Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju, reliģijas un ateisma muzeja veidošanu novadpētniecības muzeju jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L393
 • LPSR pirmo lauksaimniecības arteļu ""Dzirkstele""un J.Raiņa v.n. 1/a vēsture, LV_LVA_F 678_A3_L396
 • Centrālajam Valsts vēstures arhīvam nododamo Centrālā Valsts vēstures muzeja lietu saraksts, LV_LVA_F 678_A3_L398
 • Centrālajam Valsts vēstures arhīvam nododamo Centrālā Valsts vēstures muzeja lietu saraksts, LV_LVA_F 678_A3_L399
 • Materiāli par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu un fašisma terora upuru kapu labiekārtošanu ( instrukcijas, plāni, ziņojumi uc.) 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L400
 • Materiāli par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu un fašisma terora upuru kapu labiekārtošanu ( plāni, akti, ziņojumi uc.) 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L401
 • Rajonu darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteju lēmumi, kultūras nodaļu ziņojumi un akti par Lielā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu stāvokli un labiekārtošanu , LV_LVA_F 678_A3_L402
 • Materiāli par Lielā Tēvijas kara kritušo karavīru, fašisma terora upuru, pasaules karā kritušo un revolucionāru kapu stāvokli un labiekārtošanu ( LPSR CK lēmumi, izpildu komiteju lēmumi un rīkojumi, akti, ziņojumi, sarakste), LV_LVA_F 678_A3_L403
 • Materiāli par Lielā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, 1 pasaules karā kritušo un revolucionāru kapu stāvokli un labiekārtošanu ( pavēles, lēmumi, rīkojumi, akti, ziņojumi, pasākumu plāni, sarakste), LV_LVA_F 678_A3_L404
 • Materiāli par Lielā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, 1 pasaules karā kritušo un revolucionāru kapu stāvokli un labiekārtošanu ( pavēles, lēmumi, rīkojumi, akti, ziņojumi, pasākumu plāni, sarakste), LV_LVA_F 678_A3_L405
 • Ziņojumi un akti par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu stāvokli 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L406
 • Ziņojumi un akti par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu stāvokli 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L407
 • Aizputes pilsētas brāļu kapos apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un un partizāņu saraksts, LV_LVA_F 678_A3_L408
 • Bauskas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L409
 • Bauskas rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L410
 • Cēsu apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L411
 • Cēsu apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L412
 • Daugavpils apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu un fašisma terora upuru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L413
 • Daugavpils pilsētā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L414
 • Biblioteku 1964.gada atskaišu kopsavilkumi par grāmatu fondu, lasītāju un biblioteku skaitu ( Daugavpils- Ventspils pils.) par 1964.g., LV_LVA_F 678_A3_L568
 • Latvijas Valsts bibliotekas 1964. gada atskaite, LV_LVA_F 678_A3_L569
 • Latvijas PSR republikāniskās bibliotekāru sanāksmju protokoli , LV_LVA_F 678_A3_L570
 • Starpresoru biblioteku padomes sastāva saraksti, protokoli, nolikumi, LV_LVA_F 678_A3_L571
 • Liepājas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti , LV_LVA_F 678_A3_L431
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju par biblioteku darba jautājumiem, LV_LVA_F 678_A3_L572
 • Sarakste ar Latv. PSR KP CK, Ministru Padomi, Preses apvienību, laikrakstu red. par pasākumu plāna izpildi., LV_LVA_F 678_A3_L573
 • Līvānu, Preiļu, Rūjienas un Talsu rajonos apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L432
 • Ludzas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L433
 • Madonas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L434
 • Ogres apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu un fašisma terora upuru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L435
 • Ogres rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L436
 • Priekules rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L437
 • Rēzeknes apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L438
 • Rīgas pilsētā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L439
 • Rīgas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L440
 • Rīgas rajonā apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L441
 • Talsu apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L442
 • Valkas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L443
 • Valkas un Valmieras rajonos apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L444
 • Valmieras apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L445
 • Ventspils apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu saraksti, LV_LVA_F 678_A3_L446
 • Viļakas apriņķī apbedīto Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru saraksts, LV_LVA_F 678_A3_L447
 • Padomju Armijas karavīru kapu pieminekļi Liepājas apriņķī. Fotoattēli, LV_LVA_F 678_A3_L448
 • Padomju Armijas karavīru kapu pieminekļi Kuldīgas apriņķī. Fotoattēli, LV_LVA_F 678_A3_L449
 • Rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju Kultūras nodaļu ziņojumi un pieprasījumi par līdzekļu piešķiršanu Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, partizāņu un revolucionāru kapu labiekārtošanai 1957.gadā, LV_LVA_F 678_A3_L450
 • Ziņojumi un akti par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu stāvokli, LV_LVA_F 678_A3_L451
 • Rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju Kultūras nodaļu ziņojumi un pieprasījumi par līdzekļu piešķiršanu Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, partizāņu un revolucionāru kapu labiekārtošanai 1958.g., LV_LVA_F 678_A3_L452
 • Rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju Kultūras nodaļu ziņojumi un pieprasījumi par līdzekļu piešķiršanu Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, partizāņu un revolucionāru kapu labiekārtošanai 1959.g., LV_LVA_F 678_A3_L453
 • Rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komiteju Kultūras nodaļu ziņojumi un pieprasījumi par līdzekļu piešķiršanu Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, fašisma terora upuru, partizāņu un revolucionāru kapu labiekārtošanai 1960.g., LV_LVA_F 678_A3_L454
 • Pieņemšanas - nodošanas akti par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu pārņemšanu no LPSR Komunālās saimniecības ministrijas 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L455
 • Pieņemšanas - nodošanas akti par Lielajā Tēvijas karā kritušo karavīru, partizāņu, fašisma terora upuru un revolucionāru kapu pārņemšanu no LPSR Komunālās saimniecības ministrijas 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L456
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba plāni 1967.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L698
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju atskaites par 1967.gadu.1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L699
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju atskaites par 1967.gadu. 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L700
 • Lielā Tēvijas kara Brāļu kapu labiekārtošanas plāni 1967.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L702
 • Lielā Tēvijas kara Brāļu kapu labiekārtošanas atskaites par 1967.gadu. 1.sēj, LV_LVA_F 678_A3_L703
 • Lielā Tēvijas kara Brāļu kapu labiekārtošanas atskaites par 1967.gadu. 2.sēj, LV_LVA_F 678_A3_L704
 • Muzeju un pieminekļu sektora darba plāni 1968.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L731
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba plāni 1968.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L732
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba atskaites par 1968.gadu.1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L733
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba atskaites par 1968.gadu.2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L734
 • Lielā Tēvijas kara Brāļu kapu labiekārtošanas atskaites par 1968.gadu 1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L735
 • Lielā Tēvijas kara Brāļu kapu labiekārtošanas atskaites par 1968.gadu 2.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L736
 • Kultūras pieminekļu aizsardzības zinātniski- metodiskās padomes darba plāni un protokoli 1968.g., LV_LVA_F 678_A3_L737
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju un citu republiku Kultūras ministrijām par muzeju un pieminekļu darba jautājumiem 1968.g., LV_LVA_F 678_A3_L738
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju par klubu darba jautājumiem 1969.g., LV_LVA_F 678_A3_L751
 • Sarakste ar LKP Centrālo komiteju un LPSR Ministru Padomi par klubu darba jautājumiem 1969.gadā, LV_LVA_F 678_A3_L752
 • Materiāli par tautas kolektīviem ( lēmumi, programmas, sarakste u.c.) 1967.-1969.g., LV_LVA_F 678_A3_L755
 • Tautas kultūras universitātes fakultāšu mācību plāni un programmas 1969./70.m.g., LV_LVA_F 678_A3_L758
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba plāni 1969.gadam, LV_LVA_F 678_A3_L768
 • Republikānisko un novadpētniecības muzeju darba atskaites par 1969.gadu .1.sēj., LV_LVA_F 678_A3_L769
 • Sarakste ar PSRS Kultūras ministriju par biblioteku darba jautājumiem 1969.g., LV_LVA_F 678_A3_L767
 • Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām tautas mākslas jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1285
 • KM stipendiju un prēmiju konkursa dokumentācija tautas mākslas jautājumos (sarakste, pieteikumi u.c.), LV_LVA_F 678_A14_L1286
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Aizkraukles rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1288
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Aizkraukles rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1289
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Alūksnes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1290
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Alūksnes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1291
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Balvu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1292
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Balvu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1293
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Bauskas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1294
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Bauskas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1295
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Cēsu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1296
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Cēsu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1297
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Daugavpils pilsēta, Daugavpils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1298
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību ( Daugavpils pilsēta), LV_LVA_F 678_A14_L1299
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Daugavpils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1300
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Dobeles rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1301
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Dobeles rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1302
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Gulbenes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1303
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Gulbenes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1304
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jelgavas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1305
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jelgavas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1306
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jēkabpils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1307
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jēkabpils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1308
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jūrmalas pilsēta), LV_LVA_F 678_A14_L1309
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Jūrmalas pilsēta), LV_LVA_F 678_A14_L1310
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Krāslavas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1311
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Krāslavas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1312
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Kuldīgas rajons ), LV_LVA_F 678_A14_L1313
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Kuldīgas rajons ), LV_LVA_F 678_A14_L1314
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Liepājas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1315
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Liepājas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1316
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Limbažu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1317
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Limbažu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1318
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Ludzas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1319
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Ludzas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1320
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Madonas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1321
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Madonas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1322
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Ogres rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1323
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Ogres rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1324
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Preiļu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1325
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Preiļu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1326
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rēzeknes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1327
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rēzeknes rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1328
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 1.sējums, A-M, LV_LVA_F 678_A14_L1329
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 2.sējums, N-Z, LV_LVA_F 678_A14_L1330
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 1.sējums, A-K, LV_LVA_F 678_A14_L1331
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 2.sējums, L-P, LV_LVA_F 678_A14_L1332
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 3.sējums, S-Z, LV_LVA_F 678_A14_L1333
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), (Rīgas rajons),, LV_LVA_F 678_A14_L1334
 • Latvijas Bibliotēku padomes sēžu protokoli, LV_LVA_F 678_A14_L1287
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 1.sējums, A-M, LV_LVA_F 678_A14_L1335
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Rīgas pilsēta), 2.sējums, O-Z, LV_LVA_F 678_A14_L1336
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Saldus rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1337
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Saldus rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1338
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Talsu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1339
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Talsu rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1340
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Tukuma rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1341
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Tukuma rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1342
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Valkas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1343
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Valkas rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1344
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Valmieras rajons, Ventspils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1345
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību, (Valmieras rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1346
 • Statistiskie pārskati par bibliotēku darbību (Ventspils rajons), LV_LVA_F 678_A14_L1347
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1348
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1349
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1350
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1351
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1352
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1353
 • Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bibliotēku darbības jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1354
 • Sarakste ar ārvalstu institūcijām bibliotēku jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1355
 • Sarakste ar ārvalstu institūcijām bibliotēku jautājumos, LV_LVA_F 678_A14_L1356


 • Pēdējās izmaiņas: 15.01.2018.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv