Lēmumi par konkursa organizēšanu

   
 
Izraksts no Latvijas PSR MP biroja 1966. gada 19. janvāra sēdes protokola par atklāta konkursa sarīkošanu par labāko pieminekļa projektu latviešu sarkanajiem strēlniekiem Rīgā. LVA, 270. f., 3. apr., 2717. l., 128. – 138. lp. Oriģināls.
Izraksts no Latvijas PSR MP biroja 1966. gada 19. janvāra sēdes protokola par atklāta konkursa sarīkošanu par labāko pieminekļa projektu latviešu sarkanajiem strēlniekiem Rīgā.
Tulkojums latviešu val.
Latvijas PSR MP 1966. gada 29. janvāra lēmums Nr. 46. par atklāta konkursa sarīkošanu par labāko pieminekļa projektu latviešu sarkanajiem strēlniekiem Rīgā.
LVA, 270. f., 3. apr., 2735. l., 63. lp. Oriģināls.
Latvijas PSR MP 1966. gada 29. janvāra lēmums Nr. 46. par atklāta konkursa sarīkošanu par labāko pieminekļa projektu latviešu sarkanajiem strēlniekiem Rīgā.
Tulkojums latviešu val.
 
 

Atpakaļ

Sākums