Jēkabs Graubiņš – skolotājs Lubānas tautskolā. [1913-1919]
Foto no Vizbulītes Bērziņas monogrāfijas "Daudz baltu dieniņu..." – Atēna - 2006

 

Kas Graubiņš bija vairāk – komponists vai pedagogs, neņemos spriest, bet pedagogs viņs bija izcils,” raksta Latvijas brīvvalsts veselības departamenta direktors, kādreizējais Jēkaba Graubiņa audzēknis Oskars Alks.[..] No šī ķeizarlaiku mundierī tērptā skolotāja plūda cita vēsma nekā no citiem pārkrievotajiem skolotājiem. [..] Laikā, kad visapkārt valdīja īsta mietpilsonība, Graubiņš juta savus pienākumus rīkoties šajā vidē, tomēr viņā nenogrimstot. Vēlāk, kad man nācās sastapties arī ar citiem Pēterburgas mācību iestāžu absolventiem, vēroju viņu stājā to grūti pasakāmo, bet izcilo, kas tomēr nebija iedomība.
Bērziņa V. Daudz baltu dieniņu...-Atēna, 2006., 47., 63. lpp.
 

Aizvērt logu