Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

 

Andreja Pumpura muzejs

 

Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs

 

Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

 

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs

 

Jēkabpils vēstures muzejs

 

Kārļa Skalbes muzejs "Saulrieti"

 

Krāslavas vēstures un mākslas muzejs

 

Kuldīgas novada muzejs

 

Latgales kultūrvēstures muzejs

 

Latvijas Arhitektūras muzejs

 

Latvijas Kara muzejs

 

Latvijas kultūras muzejs "Dauderi"

 

Latvijas Meliorācijas un zemkopības muzejs

 

Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds

 

Latvijas Sporta muzejs

 

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

 

Latvijas Vēstures muzejs

 

Limbažu novadpētniecības muzejs

 

Luda Bērziņa memoriālais muzejs

 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

 

Mākslas muzejs "Arsenāls"

 

Ogres vēstures un mākslas muzejs

 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs

 

Rīgas Kino muzejs

 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

Rundāles pils muzejs

 

Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs

 

Tukuma muzejs

 

Valmieras novadpētniecības muzejs

 

Valsts Mākslas muzejs

 

Vladislava Loča Latgaliešu rakstniecības muzejs

   

LATVIJAS ARHITEKTŪRAS MUZEJS
M.Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālr. 7 220779


Arhitekts ALEKSANDRS KLINKLĀVS (1899 -1982)
101 glab. vienība, fonda nr. AM/K1.
Arhīvs sastāv no Kanāda (Monreāla) un ASV (Čikāga) projektēto slimnīcu, veselības kopšanas iestāžu un viesnīcu oriģinālskicēm un projektiem. Fotogrāfijas un personas dokumenti (liecības, vizītkartes) u.c.
Klinklāva arhīvu 1993.gadā dāvinājusi arhitekta atraitne aktrise Irma Graudiņa.
Aptver laikposmu no 1949. līdz 1980.gadam, galvenokārt 1950. - 1970.gadu.

Arhitekts STAŅISLAVS BORBALS (dz.1907)
50 glab. vienības.
Arhīvs sastāv no ASV projektētām dzīvojamo ēku, kā arī kurzemnieku krodziņa "Tobago" skicēm un projektiem. Fotogrāfijas, skiču albums u.c. materiāli.
Arhīva materiālus 1995.gadā dāvinājis autors.
Aptver laikposmu no 1965. līdz 1983.gadam.

Arhitekts EIŽENS JANIŠS (dz.1911)
Arhīvs sastāv no ASV projektēto izglītības un ārstniecības iestāžu, baznīcu, dzīvojamo ēku un tirdzniecības uzņēmumu skicēm un projektiem (10 albumi).
Fotogrāfijas, diplomdarbs, autobiogrāfija.
1994.gadā materiālus dāvinājis autors.
Aptver laikposmu no 1943. līdz 1994.gadam.

Sastādījusi Velta Holcmane


 

 


uz sākumu

 


uz augšu