Rēzeknes Augstskolas Baltu filoloģijas pētniecības centrs

 

Jura Soikana vārdā nosauktā Ludzas mākslas skola

 

 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS BALTU FILOLOĢIJAS PĒTNIECISKAIS CENTRS
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4600
Tālr. 46 22681, fakss 46 22681


Dramaturgs un režisors ARTURS RUBENIS (dz.1927)
120 glab. vienības.
Arhīvu veido personīgie dokumenti, fotogrāfijas, publikācijas, A.Rubeņa lugas (60), A.Rubeņa teorētiskā literatūra par dramaturģiju, režiju, oratora mākslu, latviešu teātra un drāmas vēsturi, Klīvlendas (ASV) teātra kopu. A.Rubeņa dāvinātā teorētiskā literatūra par dramaturģiju, režiju, skatuves mākslu angļu valodā (20 vienības).
Dāvinājis A.Rubenis (Leikvuda, ASV) laikā no 1995.līdz 1999.gadam.
Aptver laikposmu no 1927.līdz 1998.gadam.

Kultūras centra “LATGOLAS SĀTA” bibliotēka (Minstere, Vācija)
14 678 glab. vienības.
Bibliotēkā periodiskie izdevumi “Latgola” (1948-1954), “Latgolas Bolss” (1955-1985), “Brīvā Latvija” (1991-1993), “Tāvu zemes kalendars” (1946-1964), “Dzeive” (Nr.1-Nr.162), “Acta Latgalica” (II-VII sēj.) u. c. vairākos eksemplāros. Trimdā izdotās grāmatas latviešu un latgaliešu literārajā (rakstu) valodā, kā arī grāmatas angļu un vācu valodā.
Dāvinājis dzejnieks, kultūras centra “Latgolas Sāta” vadītājs A.Spoģis 1997. - 1999.gadā.

Dzejniece MARIJA ANDŽĀNE (1909-1988)
1530 glab. vienības.
Arhīvu veido 1512 dzejas vienības, rokrakstu paraugi, piezīmes, izgriezumi no laikrakstiem.
Dāvinājis dzejnieces dzīvesbiedrs Konstantins Strods - Plencinīks 1997.gadā.

Dzejnieks FRANCIS MURĀNS (dz.1915)
38 glab. vienības.
Arhīvu veido F.Murāna fotogrāfijas, personīgie dokumenti, vēstules, nepublicētie dzejoļi, publikācijas par tautsaimniecības jautājumiem.
Dāvinājis F.Murāns 1997.gadā.

Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītāja JĀŅA ELKŠŅA sarakste
85 glab. vienības.
Arhīvā iekļautas trimdas rakstnieku un sabiedrisko darbinieku J.Klīdzēja, J.Dimanta, A.Rubuļa, A.Spoģa, T.Puisāna, F.Murāna, V.Vonoga u. c. vēstules izdevējam J.Elksnim.
Dāvinājis J.Elksnis 1997.gadā.

Sastādījusi Antra Kļavinska,
Baltu filoloģijas pētnieciskā centra metodiķe
 

 


uz sākumu

 


uz augšu