A
Abučs Andris
Abučs Jānis
Aistars Ernests
Akacs V.
Akmentiņš Osvalds
Alberts Pēteris
Alhimovičs Georgs
Alunāns Ādolfs
Alunāns Pēteris
Alutis – Kreicbergs Lūcija
Ancāns Benjamiņš
Ancītis Voldemārs
Ančupāne Vanda
Andersons B.
Andersons Edgars
Andriņš J.
Andrups Jānis
Andžāne Marija
Anerauds J.
Annuss – Hāgena Anna
Annuss Augusts
Annuss Jānis
Aigars Pēteris
Aperāne Dace
Apine Anna
Arums Kaldejs
Arnds Felikss
Arro Elmārs
Artmanis Ādolfs
Artmanis Ruta
Asberga Olga
Aspazija
Audriņš Jānis
Augusts Gvido
Aune – Vītoliņa L
Austriņa A.
Austriņa Mudīte
Auzāne L.
Auziņa – Šmits Inese
Avota.Dagnija
Avotiņš Jānis

Ā
Ābeltiņš Jānis
Ābeltiņš Rūdolfs
Ābers B.
Āpše Edīte
Āpše Vilnis

B
Babre J.
Bādens -Pauels Olive
Baginskis
Bahmuts Irma
Balabkins Nikolajs
Balks John Jānis (Arums Kaldejs)
Balode Brigita
Balode Gabriela
Balode Iveta
Balode L.
Balode Rita Ziedīte
Balodis Agnis
Balodis Edvīns
Balodis Fricis
Balodis Imants
Balodis Osvalds
Baltpurviņš
Balutis Voldemārs
Bangerskis Rūdolfs
Bārda Z
Bārdiņš Jānis
Bassi Heincs fon
Bastjānis Ilmārs
Bataraga Anita
Batņa Aleksandrs
Bebris Arvīds
Beirovu ģimene
Beklešovs Sergejs un Lidija
Belēviča Maija
Bels Alberts
Belševica Vizma
Bendrupe Mirdza
Bensons Tamāra
Bentone P.
Bergmanis Ilmārs
Bergs Harijs
Bernsone Ilze
Bērziņa – Grunde Biminita
Bērziņa L.
Bērziņa M.
Bērziņš Alfrēds
Bērziņš Andrejs
Bērziņš Ansis
Bērziņš Fricis Ernests
Bērziņš Ludvigs Ernests
Bešteters Egils
Bēts Milda 34
Biezais Haralds
Biezaite Margarita
Biezaitis Ēriks
Biezaitis Pēteris
Bīlmanis Alfrēds
Bīlmanis Andris
Biļķins Vilis
Birkerte Silvija
Birkerts Gunārs
Birzniece E.
Birznieks-Upītis E.
Bišofs Māris
Blicavs V.
Bļodniece Ausma
Bļodnieks Ādolfs
Bodnieks Leons
Bojārs Nikodems
Bokalders Jānis
Bolšteina V.
Bordewijk Margarita (Stāraste)
Bračs Džilda
Brancis Māris
Brastiņš Arvīds
Brastiņš Ernests
Braunfelde Herta
Brēdrihs Inārs
Breikša Amālija
Brēmanis Rolfs Jānis
Briedis Jānis
Briedītis Leo Jānis
Brigadere Anna
Briška Bonifācijs
Brīvkalne Paula
Brīvkalne Veronika
Brokhauza Ilze
Brunavs Pauls
Brusubārda Ernests
Budrevics Aleksandrs
Budže, A.
Bukša I.
Bukša Janīna
Bukšs Miķelis
Bulmane Ingrīda
Bulmanis Nikolajs
Būmanis Fricis
Bumbērs Jānis
Bundža Maira
Burkevics Tālivaldis Pauls

C
Cakars Olģerts
Cālītis Juris
Caunītis Oskars
Celle Ojārs
Celmiņa Vija
Celmiņš Arvīds
Celmiņš Ernests
Celmiņš Ernests (sen.)
Celms Arveds
Cenne Gundega
Ceruks A.
Cielavs Jānis
Cielēna Izabella
Cielēna Maija
Cielēns Feliks
Cimmermanis O.
Cipulis Arturs
Cirķelis Teofils
Cīrulis Jānis
Cūghausa T.
Cūghauss Nikolajs
Cyukore A.
Cyukore V.

Č
Čačs Aloizs
Čaklais Māris
Čalupska Elvīra
Čeresone Rasma
Čulītis Maksis

D
Dāboliņa E.
Dābols Andrejs
Dagda Anna (Olga Taube)
Dajevskis Ēvalds
Damroze Arturs
Dārziņa Anna
Daugaviete-Lapukina Elza
Daugavietis P.
Dāvidsone Gundega
Dēliņš Emīls
Delle Jānis Hogo Arturs
Delle Margarita
Dimants J.
Dimza Zigfrīds
Dobelis E.
Dombrovska – Larsena Lidija 72
Dombrovskis Liz
Drapče Nora
Dreimane M.
Dreimanis Aleksis
Dreimanis Manzars
Dreimanis Pēteris
Druja Elza
Druva Jūlijs
Druva Lidija
Dubrovska T.
Dūka P.
Dukurs Verners
Dunkans Raimonds
Dunsdorfs Edgars
Dzelzītis Kārlis
Dzelzkalns Raimonds
Dzenis Eduards
Dzenis Ēriks
Dziļleja Kārlis
Dziļums Alfreds
Dzirkalis Kārlis
Dzirne Aleksandrs

E
Eberšteine Irēne
Eberšteins Harijs
Eferte - Dole Māra
Efferts F.
Eglītis A.
Eglītis Andrejs
Eglītis Anšlavs
Eglītis Arvīds
Eglītis Emīls
Eglītis Laimonis
Eglītis M.
Ekmanis Rolfs (Māris Rauda)
Eliass Ģederts
Elks Velta
Elksne Ārija
Elksnis Jānis
Endzeliņš J.
Erss Ādolfs
Eversons Egils
Ezera Regīna

F
Fejer-Rožukalne Irma
Feldmane Milda
Festers H.
Fogele – Rozankovska Helmi
Fogele – Vīksna Ingrīda
Freimanis Dzintars
Freimanis Eduards
Freimanis Gunārs
Freivalde Laila
Frīdlands Ābrams

G
Gailis Jānis
Gailīte Angelika
Gailīte Veronika
Galczynsky Rose
Gāle - Uibo Rita
Gāle Rita
Gauja Daina
Geidāns Leonīds
Gīga A.
Gintere Zigrīda
Goppers Kārlis
Gorbants Lauma
Gorsvāns Jānis
Gorsvāns Staņislavs
Gothards Auseklis
Grabe Irene
Grāmatiņš Arnolds
Grants Ernests
Grasis Anda
Grasis Uldis
Grava Uldis
Grāvītis Vilis
Grebzde Irma
Grencions Kārlis
Grieze Gunārs
Grigors Olita
Griķe Zeltīte
Grīna Albīna
Grīna Rasma
Grīnbergs J.
Grīnfelde Milda
Grīns Ervīns
Grīns Marģers
Grīvāns Hugo Maksimilians
Grūbers Kārlis
Grunde Atis
Gubiņa Indra
Gulbis Modris
Gulbītis Jānis (Viesiens Jānis)
Gusevs Astrida
Gūtmane Aija
Gūtmane Margita
Gūtmanis Nikolajs
Gūtmārcis Ludmilla
Gvīdo Augusts

Ģ
Ģērmanis Uldis

H
Hausmanis Viktors
Hāzners Vilis
Hercs Oskars
Hiršs R. un A.
Hofmane Helēna
Holcmane Velta
Hook V. van

I
Ieviņa Marianna
Ieviņa Rasma Gundega
Ieviņš Fricis Teodors
Ieviņš Kārlis
Ieviņš Pāvils
Igals Dagmāra
Indrāne Ilze
Ingevics Ēriks
Irbe Andrejs (Gunars Irbe)
Irbe Viktors
Ivaska Astride

J
Jakovļevs A.
Janelsiņa Veronika
Jānis XXIII
Janišs Eižens
Janovska – Ērenpreisa Sarmīte
Janovskis Gunars
Jansons Andrejs
Jansons Rihards
Jāņsons Ulafs
Jasnovskis R.
Jaudzems Staņislavs
Jaunmuktāne Gunta
Jaunsudrabiņš Jānis
Jēgens Ojārs
Jēger - Freimane Paula
Jēkabsons - Valters Andris
Jerumanis Jānis
Jonesko Eižens
Jurdžs Andrīvs
Jurēvica Ingrīda

K
Kadilis Jānis
Kākule Vita
Kākulis Uldis
Kaķis Juris
Kalmane – Mūrniece Māra
Kalmane Māra
Kalme E.
Kalme Egīls
Kalme Eva
Kalmīte Jānis
Kalmīte Lelde
Kalnača Biruta
Kalnājs A.
Kalniņa Alīse
Kalniņa Anna
Kalniņa I.
Kalniņa Laima
Kalniņa Vilma
Kalniņš Arvalds
Kalniņš Bruno
Kalniņš Jānis
Kalniņš Ludvigs
Kalniņš M.
Kalniņš Pauls
Kalniņš Sigurds
Kalniņš Vitolds (pseid. Vitauts Kalve)
Kancāne Zuzanna
Kancāns Aleksandrs
Kanders Elza Ida
Kanna Kārlis
Kaņeps Rolands
Kaprāle Daina
Karitons Vilis
Kārkliņa L.
Kārkliņa Rasma
Kārkliņš Andris
Kārkliņš Jānis
Karps Ansis
Karule Irēne
Kaugars A.
Kaugura Rita
Kazeks Rūdolfs
Kažociņš Indulis
Keggi Kristaps
Keggi Ludvigs
Keišs Eduards
Kivlenko Marija
Klāns Pāvils
Klāsone Zelma
Klekere Ināra
Klētnieks Valdemārs
Klētnieks Valdis
Klīdzējs Jānis
Kliesmets Anna
Klīve Ādolfs.
Klīve Visvaldis Varnesis
Kļavinska Antra
Kļaviņa Anna
Kļaviņa Laima
Kociņa Elvīra
Korsaks Pēteris
Krādziņš Valdis
Kramiņš Juris
Krasti A., E.
Krastiņš Jānis
Krastkalns Edgars
Kraucs Eduards
Kraujiete Aina
Kraukle Zenta
Kreiers K.
Kreišmane Terēze
Krēsliņš Jānis
Krieviņš Laimonis
Krolls Otto
Kronberga Līna
Kronbergs Ansis
Kronītis Ivars
Krūka Aleksandrs
Krūka Tonija
Krūklītis Kārlis
Krūklītis Roberts
Krūmiņš Aleksandrs
Krūmiņš Bruno
Krūmiņš L.
Krūmiņš Vilis
Krūze Mārīte
Kubuliņa Anda
Kučinskis Staņislavs
Kuga Jānis
Kūkojs Antons
Kukure L.
Kundziņš Andris
Kundziņš Kārlis
Kundziņš Pauls
Kupris Valdis
Kursietis Fricis

Ķ
Ķeksis Arnis (Metimne)
Ķencis Elmārs
Ķencis Ilga
Ķeniņš Tālivaldis
Ķepare Maija Astrīda
Ķezbere Elza
Ķinne Guna
Ķiploka Agita
Ķiploks Edgars
Ķirsons Māris

L
Lācis Indulis
Laduzāns Jānis
Laime Aleksandrs
Laine Inese
Laizāne – Znūtiņš Tekla
Lambergs Aristids Jēkabs
Lambergs Voldemārs
Langiša Gundega
Lapers Zigmunds
Lapsiņš Arvīds
Lapukins Alfrēds
Lasmane Aija
Lasmane Valentīne
Latkovskis I.
Latkovskis I. (senj.)
Laube Eižens
Lazda Zinaīda
Lazdiņa Ilze
Lazdiņa Silvija
Lazdiņš R. (Lazdiņtēvs)
Lēbers Dītrihs (Loeber, Dietrich Andre)
Legante Astrīda
Leimanis Juris
Leitītis Jēkabs
Lence Melānija
Lešinskis Imants
Liberte – Rebane Amanda
Liberts Ludolfs
Līdaks Kārlis
Liede Kira
Lieljuris Zigurds
Lielmane Rasma
Liepa O.
Liepiņa Valda
Liepiņš J
Liepiņš Jānis
Liepiņš Oļģerts
Liepiņš Valdis
Ligere.Velta
Ligers Jānis
Linauts Leonīds
Linde Fredis Fridrihs
Linde Ilgars
Linde Kristaps
Lippe Baiba
Lisovska Olga
Lobe Kārlis
Locāne E.
Logina Inta
Logins Bruno
Logins Henriks
Ludriksons A.
Lūks Alberts
Lūks Arvīds
Lukste L.
Lūse Herta
Lūsis Arvīds

Ļ
Ļauļa Armands

M
Markēviča Māra Anna
Martinsons Antonijs
Masīte M.
Masītis Kārlis
Matisone E.
Matisone Ī.
Mauriņa Zenta
Meirāne - Šlesere Maija
Melberga Tamāra
Melducis Pauls
Mellēns Juris
Mellupe Ludmila
Memenis Arvīds
Menneking - Soikans Ilze
Metimne (Arnis Ķeksis)
Mežaka Irēna
Mežaks Jānis
Mežals Antons
Mežulis
Mickāne Viktorija
Mierkalns H.
Mierkalns M.
Migla E.
Miķelsons Hugo
Miķelsons Vilis
Millere Antonija
Millers J.E.
Milts Fridrihs
Minka A.
Mjurka Anda
Moora Astra
Mora Valda
Motmillers Vilis
Muižniece Edīte
Muižniece Lalita
Muižniece Mirdza
Muižnieks Valdis
Mukāne Marija
Mūks Roberts
Munči Jānis, Zuzanna
Mundheima Guna
Munts O.
Murāns Francis
Mūrnieks Jānis Edgars
Mustis Dzintra
Muzis Jānis

N
Neboiss Artūrs
Neibekers O.
Neija K.
Neilande Liene
Neilis Kārlis
Neimane Jolanta
Neimanis Viktors
Nemeta Dzidra
Neparte Ena
Neparts Arturs
Niedra Aīda
Niedre Jānis
Niedre Laimonis
Nīgals Edgars
Nīgals Imants
Nollendorfs Valters
Nolteins Eriks fon
Norītis Haralds
Norītis Rūdolfs
Norvilis Pēteris
Nusberga – Riekstukalna A.

Ņ
Ņukša - Hofmane Helena

O
Ogriņa Elvīra
Ogriņš Emīls
Olavs Vilis
Orchard;E.
Orle Silvija
Osis M.
Osis P.
Oškalns Mirdza
Ozola – Aizkraukle Vanda
Ozoliņa Irina
Ozoliņš Andrejs
Ozoliņš Ernests
Ozoliņš Nikolajs
Ozoliņš Pēteris
Ozollapa G.
Ozols Indulis
Ozols Knuts

P
Paas Augusts
Paeglītis Alvis
Paleja Aleksandrs
Paleja Minna
Pape A.
Paukšte Regīna
Pauļuka Felicita
Pavārs Māra
Pavasara Dace
Pavasars Helmers
Pāvils II Jānis
Pāvils VI
Pāvulāns Vilnis
Pāvuls Gunārs
Pelēcis Valentīns
Pelkaus Elmārs
Peniķis Jānis
Pērkone J.
Peters Jānis
Pētersone Zigrīda
Pētersons K.
Pētersons Valdemārs
Pilsums Ēvalds
Pinnis Valdis
Pippings Hugo E.
Plaudis Arturs
Pleiša E.
Pleiša Leonora
Pleišs Alberts
Plesners Aleksandrs
Ploriņa Astrīda
Plosis Voldemārs
Pluksis Jānis
Pluksis Ņina
Poikāns Ādams
Porietis Jānis
Poruks Jānis
Poruks Rūdolfs
Prande Normunds
Preimane Daina
Preobraženska Olga
Priedīšu ģimene
Priedītis Arturs
Pudāns – Kalvis Velta
Puisāns Tadeušs
Pūliņa Rūta
Pūpols Jānis
Pupuriņi R., A.
Purva Inta
Purvs Rūdolfs
Puzinas Austra
Puzinas Pauls
Puže Lidija

R
Rabācs Kārlis
Rācenis Jānis (J.Rājums)
Raidonis Alberts
Rainis
Raiska Ērika
Ramiņa Austra
Ramiņš Osvalds
Rancāns Felikss
Rancāns Jāzeps
Rancāns Onufrijs
Rasmanis Egons
Rasmanis Jēkabs
Rauda - Duksts
Raudive Konstantīns
Reimanis V.A.
Reineks Zigurds
Reins Alfons
Reiters Ludvigs O.
Resnā Guna
Retsema Ārija
Rezevska Anita
Ribakova Silvija
Riekstiņš Jānis
Rieksts Dzintra
Rieksts Pēteris
Rifords Džons
Rifords Velta (dzim. Bērziņa)
Riške Irēne
Riške Nikolajs
Rītiņa Hermīne
Rītiņš Gendriks
Ritmanis Andris
Ritmanis Zigurds
Ritums Jānis
Ritums V.
Robežnieks Mirdza
Roķis Imants
Ronge Irēna
Ronge N.
Ronis Imants
Ronis O.
Roze Astra
Roze Gerda
Rozenauere Nora
Rozenauers Alfrēds
Rozenauers Nikolajs
Rozenbahs Ansis
Rozenberga Elizabete
Rozenbergs Jānis
Rozenšteins Hugo
Rozītis A.
Rozītis Bruno
Rozītis Juris
Rozītis Ojārs
Rožankovska Helmi
Rožkalne Anita
Rubene Skaidrīte
Rubenis Artūrs Tālivaldis
Rubis - Anziani Irēna
Rubulis Aleksis
Ručs Kazimirs
Rudovičs S.
Rudzāts Alberts
Rudzīte Austra
Rudzītis Helmārs
Rudzītis Jānis
Rūka A.
Ruņģe Valija
Ruņģis Aivars
Ruņģis Juris
Rupainis Antons
Rutenbergs V.

S
Saiva Brigita
Saiva G.
Saliņa Jautrīte
Saliņš Gunars
Sapalis - Raikovska Apolonija
Sāpe Osvalds P.
Sapietis Zigfrīds
Sarma Jānis (Jānis Kalniņš)
Sauleskalns Pēteris
Saulīte Velta
Saulītis Aivars
Sēja Uldis
Sidars Vera
Sieriņš Jānis Valentīns
Sildegs Arnolds
Sīle A.
Sīle Liene
Siliņš Jānis
Siliņš Uldis
Sīlis Aleksandrs (Andris Aucinieks)
Sīlis Teodors
Silkalna Selga
Silkalns Eduards
Siļķēns Alfreds
Sīmanis Vitauts Vito
Sinaiska Natālija
Sinaiskis Vasilijs
Sināte Rasma
Sīpoliņš Laimonis
Sirsone Skaidrīte
Sisass Anna
Skailis Andrejs
Skalbe Kārlis
Skalbe Luize
Skangale J.
Skraucs V.
Skuja L.
Skujiņa Rūta
Skujiņš Zigmunds
Skultāne-Linde Lilija
Skultāns Vilis
Skulte Ilga
Skulte Pauls
Slaidiņš Raimonds Gunārs
Smelters Gregors Staņislavs
Smirnova Ella
Smith-Auziņa Irēna
Sniķere Velta
Sodums Skaidrīte
Soikane – Trapāne M.
Soikans Juris
Solžeņicins Aleksandrs
Spekke Arnolds
Spilners Ilgvars
Spoģis A.
Sprincis Alfreds
Sprincis Paulis
Sproģere Ofēlija
Sprūdžs Ādolfs
Sprūdžs Aleksandrs
Staklis Andris
Starca Helēne
Staudža G.
Stendze Artūrs
Stepiņš P.
Stjuarte Milda
Stods Jānis
Strante Pauls
Straumanis Andris
Strautmane Māra
Strautmanis Artūrs
Strautmanis V.
Strautniece Dagnija
Streips Laimonis
Streits Vera
Strode M.
Strods - Plencinīks Konstantins
Strods Heinrihs
Strods J.
Strunke Laris
Strunke Niklāvs
Stumbrs Olafs
Stunda Kārlis
Stūre Mirdza
Sudrabiņš Jānis
Sveilis Imants

Š
Šēnberga Lilija
Šēnbergs Edvīns
Šica Astrīda
Šics Kārlis Arturs
Šilde Ādolfs
Širmanis Jānis
Škutāne- Netca Marija
Šķēle Daina
Šķinķis Jānis
Šķinķis Maija
Šķipsna Alvis
Šķipsna Ilze
Šķirmants Jānis
Šmite Anna
Šmits Ansis
Šmits J.
Šmits Lia
Šmugajs
Šnore Austars
Štāla Mona
Štauvere Olga
Štauvers Mārtiņš
Šteinere – Jēgena Silvija
Šturma E.
Švābe A.
Švābe Lidija (dzim. Kronberga )
Švītiņš Guntis

T
Tālivalds Benno
Tārs Juris
Taškāns A.
Taube Olga
Taube Verners Rihards
Tauns Linards
Tauriņš Voldemārs
Teilore Anita
Teirens Arno
Tepfers H.
Tērauda Anita
Tērmanis Pēteris
Tillers Imants
Timšāns Sigismunds
Toma Velta
Tračums Vilnis
Trapāns A.
Trauciņa O.
Treibergs Arnolds
Treigūts Ernests
Treimane Lilija
Trinkuns Leo
Trūps Jānis
Tupesis Jānis
Tupess Millija
Turks J.
Tūtere Ieva
Tūters Edvards

U
Ubāne E.
Ubāns Juris
Ulmanis Kārlis
Unāms Žanis
Unāmu ģimene
Upatnieks
Upīte Grigorijs
Upītis Alvis
Upītis Augusts
Urdze Andrejs
Urnežus-Lamberga Marija

V
Valdheima Bernadete
Valdheims Žanis
Valdmanis Alfrēds
Valdmanis Gundars
Valdmanis Harijs
Valeinis V.
Vallena Dagmāra
Valters Miķelis
Vanags Arne Tālivaldis
Vanags Arturs
Vārpa Gunnars
Vasariņš Pāvils
Vasilis Voldemārs
Vatvars Arturs
Vāvere T.
Vecozols Aivests
Veidemane Ruta
Veinbrants Velta
Veselis Jānis
Vestfāls - Sudrabiņš Jānis
Vestheizere Ženija
Vidberga Anna Meri
Vidbergs Sigismunds
Vidnere Zaiga
Vidners Zigrīda
Viesiens Jānis (Jānis Gulbītis)
Vīksna Ingrīda
Vīksne Maigonis
Vīķe – Freiberga Vaira
Viķele – Ābele Ē.
Vilčuks V.
Vīlips Vilnis Pēteris
Vilks Vilhelmīne
Viļums Anna
Vinčelis Alfreds
Vintere A.
Vītiņa Elza
Vītola - Diksone Nadīna
Vītola Annija
Vītoliņa Baiba Alise
Vītoliņa Maruta
Vītoliņš Andris
Vītols A.
Vītols Aleksandrs
Vītols Hugo
Vītols Jāzeps
Vizulis I.
Voitkus A.
Vonogs V.
Vovere T.
Vulfs Eduards

Z
Zadvinskis Z.
Zalāne – Vallēna Paulīne
Zalcmane Māra
Zālīši J., M.
Zaļinskis A.
Zarāne Velta
Zarāns Viktors
Zariņa Ārija
Zariņš Atis
Zariņš J.
Zariņš K.
Zariņš M.
Zariņš Rihards
Zeberiņa Dzidra
Zēģelnieks A.
Zeltiņa Ilzīte
Zembergs Viesturs Rolands
Zemdega A.
Zemesarājs Viktors
Zemītis Juris
Zeps V.
Ziedonis Imants
Zīle Zigurds
Zīverte Ilze
Zīverts Juris
Zīverts Mārtiņš
Znotiņš Jānis
Zobs K.
Zolts Pēteris
Zommere Biruta

Zubkovs I.
Zuntaks Jānis
Zvagule I.
Zvaigzne Mirdza
Zvejnieks Gunārs
Zvejnieks Kārlis
Zvīdris Antons
Zvīdris Juris
Zvīdris Zenta (dzim. Zālīte)
Zvirbulis Ādolfs

Ž
Žalvinskis B.
Žepers J.
Žvīgule Mudīte
 


uz sākumu

 

  
uz augšu