1996.gadā iznāca pirmais uzziņu krājums “Trimdas arhīvi atgriežas”. Kopš tā laika joprojām no mūsu tautiešiem svešumā uz Latviju ir atceļojusi ne viena vien dokumentu, grāmatu un mākslas darbu kolekcija. Tādēļ bija pienācis laiks apkopot ziņas jaunā uzziņu krājumā.
Analizējot saņemtos datus, jūtams, ka lielākais trimdas arhīvu un citu sūtījumu daudzums koncentrējās četrās, piecās iestādēs - Latvijas Valsts arhīvā, Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā un vēl dažās vietās. Grāmatas visvairāk atceļojušas, ja neņemam vērā abas lielās grāmatu krātuves - Latvijas Akadēmisko bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku -, uz Rīgas Centrālo bibliotēku.
Vērojamas izmaiņas sūtītāju vidū – bez privātajiem dāvinātājiem arī trimdas organizācijas un biedrības arvien vairāk sūta uz Latviju savas rūpīgi glabātās relikvijas, mākslas priekšmetus un arhīvus.
Apkopojot saņemto materiālu saturu, iespējams gūt priekšstatu par to, cik dokumenti daudzveidīgi atspoguļo trimdas dzīves vienu vai otru periodu. Varam secināt, ka tie nepietiekoši ataino tik svarīgu trimdas dzīves posmu kā bēgļu nometnes no to izveidošanās 1944.gadā līdz izceļošanai 1949.gadā, kad tika likti pamati latviešu trimdas politiskajai, sabiedriskajai un kultūras dzīvei. Latvijas Valsts arhīvs patlaban šim periodam velta vislielāko uzmanību – cik pilnīgs būs šo dokumentāro liecību kopums par šo laiku, tik vēsturiski pamatotu varēs uzrakstīt trimdas un Latvijas vēsturi.
Šī krājuma kārtošanas principi ir identiski pirmajam. Vienīgi gribas atgādināt, ka par iesniegto ziņu formu un datu precizitāti atbild attiecīgās iestādes darbinieki.


Māris Brancis
Latvijas Valsts arhīva
Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs
 

 


uz sākumu