TRIMDAS ARHĪVI

ATGRIEŽAS

 

 

UZZIŅU KRĀJUMS

 

2. daļa

 

 

 

 

 

RĪGA 2000

 

 


uz sākumu

_______________________________

 

 

JSBN
99-849063-9-6
 

Sastādītāji:
Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un Trimdas dokumentu daļas vadītāja vietniece Anda Mjurka, sektora vadītāja Aija Gūtmane,
vecākais eksperts Guntis Švītiņš
 

 

Redaktore:

 

 
Līga Vītola

 

Makets un logo:

 

 

Guntis Švītiņš

 

 
Trimdas arhīvi atgriežas. 2.daļa: Uzziņu krājums / Sast. A.Mjurka, A.Gūtmane, G.Švītiņš. Priekšv. aut. M.Brancis.-Rīga:Latvijas Valsts arhīvs, 2000. 100 lpp.

Uzziņu krājums vispārinātā veidā sniedz informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, kuri atgriezušies Latvijā, to sastāvu, saturu, skaitu, dāvinātājiem un kur tie patlaban glabājas. Krājums domāts arhivāriem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, pētniekiem, studentiem un visiem, kurus interesē latviešu kultūra, vēsture un zinātne.

©Latvijas Valsts arhīvs, 2000

Digitālā publikācija sagatavota 2007.gadā
Web tehniskā izstrāde: Mārtiņš Eizentāls
Vizuālā koncepcija, dizains: Guntis Švītiņš


uz augšu