Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Cēsu muzeju apvienība

Gaidu un Skautu muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Latgales Kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Meliorācijas un zemkopības muzejs

Luda Bērziņa memoriālais muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Mākslas muzejs Arsenāls

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

 

AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
“Kalna Ziedi”, Aizkraukle, LV 5100
Tālr. 51 23351


Dzejniece VELTA TOMA (1912-1999)
130 glab. vienības.
Muzeja krājuma papildinājumā V.Tomas personīgās lietas – tautas tērps un citi unikāli priekšmeti, kā arī fotoattēli un rokraksti.

Sastādījusi R. Paukšte,

muzeja direktore
 

 

 


uz sākumu

 


uz augšu