ERAF Projekts „Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta "Simulation Highway" sagatavošanai”


Vārds:
Parole:
English

PUBLICITĀTE

Turpinās darbs ERAF projektā “Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta “Simulation Highway” sagatavošanai”

 

ERAF Projekts “Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta “Simulation Highway” sagatavošanai” vienošanās nr. 2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001

 

RTU DITF darba grupa turpina zinātniski pētniecisko darbu Projekta „Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta „Simulation Highway” sagatavošanai ” (Nr. 2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001 ) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas aģentūras sociotehnisko sistēmu inženierijas institūtu profesora E. Gintera vadībā . Projekta mērķis ir ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta „Simultion Highway” sagatavošana, kura darbības pamata rezultāts būtu vairāklīmeņu konceptuāls modelis, kas noteiktu piekļuvi atsevišķiem modeļiem, kā arī nodrošinātu šo modeļu sadarbību sadalītā komunikāciju apakšsistēmā. Pašlaik turpinās darbs visu Projekta aktivitāšu īstenošanas virzienos, kas galvenokārt ir saistīts ar zinātniski pētnieciskā darba veikšanu projekta tematikas ietvaros, kas skar tādas nozares kā sarežģītu sistēmu modelēšanas metodoloģiju un intelektuālo aģentu metodoloģiju izstrāde, e-apmācības sistēmas un HMI (cilvēku mašīnas saskarnes) modeļu izstrāde, kuru izpildi koordinē šo nozaru vadošie RTU DITF profesori Projekta zinātniskā vadītāja prof. J.Merkurjeva vadībā. Projekta īstenošanai kopumā projekta darbinieki veica virkni uzdevumus projekta aktivitāšu ietvaros, lai pēc iespējas ātrāk veiktu projekta informācijas izplatīšanu un atpazīstamību zinātniski pētnieciskā telpā, kas veicinās zinātniskās sadarbības partneru informācijas apmaiņu un zināšanu izplatīšanas un valorizācijas tīkla izstrādi. Konkrēti šim nolūkiem tika izstrādāta projekta tīmekļa vietne (http://www.itl.rtu.lv/eraf_sh/), tika sagatavoti un izplatīti projekta informatīvie biļeteni dažādās starptautiskās konferencēs. Svarīga arī ir projekta memoranda izstrādes apspriešana un partneru pasaistīšana to parakstīšanai. Pašlaik projekta īstenošanā ir ieinteresēti kolēģi no Vācijas un Itālijas augstskolām un zinātniskām institūcijām. Notiek darbs pie projekta pieteikuma izstrādes, konkrēti projekta darba pakešu sadaļas plānošana, darba uzdevumu satura izstrāde un sagatavošana. Konkrēti, ir veikta ES 7.ietvara programmas projekta „Simulation Highway” projekta pieteikuma sekcijas „Zinātniskā un/vai tehniskā kvalitātes” izstrāde un darba paketes „Simulation” satura izstrāde atbilstoši projekta pieteikuma sagatavošanas vadlīnijām. ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta „Simulation Highway” pieteikuma iesniegšana tiek plānota jaunā akadēmiskā mācību gada sākumā.

 

 

Iepriekšējais raksts 28.03.2011.

Projekta biļetens latviešu un angļu valodās (izplatīšanai konferencēs un citos zinātniskos pasākumos):
PDF latviski   PDF angliski

© ERAF Projekts "Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta "Simulation Highway" sagatavošanai"
vienošanās nr. 2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001