PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2018.g. 31. maijā, plkst. 16:15 , Rīgas Tehniskajā universitātē, Sētas ielā 1, 4. stāvā, 413. auditorijā.


"Cilvēku seju 3D modeļu izveide atpazīšanas uzdevumiem nepietiekamu ieejas datu gadījumā". Pabeigts promocijas darbs

Referents: RTU Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras lektore Mg.sc.ing., Olga Krutikova
Zinātniskais vadītāji: Dr.habil.sc.ing., prof. A. Glazs (no 2013. – līdz 2016.), Dr.sc.ing., doc. A. Sisojevs (no 2016.)
Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība