PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2015.g. 28. maijā, plkst. 16:15, Rīgas Tehniskajā universitātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 4. stāvā, 413. auditorijā.

Dienas kārtībā 2 referāti:

"Izplūdušās klasifikācijas metodoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei". Pabeigts promocijas darbs.

Referente: Madara Gasparoviča-Asīte, RTU doktorante.
Promocijas darba vadītāja: Dr.sc.ing., asoc. prof. Ludmila Aleksejeva.


"Īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem". Pabeigts promocijas darbs.

Referents: Arnis Kiršners, RTU doktorants.
Promocijas darba vadītājs: Dr.habil.sc.comp., profesors Arkādijs Borisovs.

Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība