PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2014.g. 3. jūlijā, plkst. 16:30, Rīgas Tehniskajā universitātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 4. stāvā, 413. auditorijā.

Dienas kārtībā referāts:
"Elektroniskās informācijas sistēmas lietotāju Personīgā Adaptīvā Profila pielietošana anomālas uzvedības detektēšanai" (pabeigts promocijas darbs)

Referents: Pāvels Osipovs, RTU DITF doktorants
Promocijas darba vadītājs: Dr.sc.ing., prof. Arkādijs Borisovs.
Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība