PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2014.g. 11. decembrī, plkst. 16:00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 4. stāvā, 413. auditorijā.

Dienas kārtībā referāts:
"Netradicionālie regresijas modeļi transporta plānošanā un modelēšanā". Pabeigts promocijas darbs.

Referente: Nadežda Spiridovska, TSI.
Promocijas darba vadītāji: Dr.sc.ing., profesore Irina Jackiva, zinātniskais konsultants Dr.habil.sc.ing., profesors Aleksandrs Andronovs.
Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība