PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2015.g. 25. jūnijā, plkst. 18:00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 4. stāvā, 413. auditorijā.


"Krājuma vadības sistēmu analīze izmantojot dažādas imitācijas modelēšanas paradigmas". Pabeigts promocijas darbs

Referents: Aivars Muravjovs, TSI doktorants
Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., prof. Jevgeņijs Kopitovs
Konsultanti: Dr.habil.sc.ing., prof. Jurijs Tolujevs un Dr.sc.ing., prof. Irina Jackiva

Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība