PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2015.g. 3. decembrī, plkst. 16:15, Rīgas Tehniskajā universitātē, Sētas ielā 1 (vecā adrese Meža iela 1/3), 4. stāvā, 413. auditorijā.


"Metodoloģija relāciju datu modeļu un semantisko datu modeļu savietojamības noteikšanai". Pabeigts promocijas darbs

Referents: Mg.sc.ing., pētnieks Imants Zarembo
Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., Prof. Artis Teilāns

Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība