PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības seminārs:

Laiks: ceturtdien, 2017.g. 12. janvārī, plkst. 14:30 , Rīgas Tehniskajā universitātē, Sētas ielā 1, 4. stāvā, 413. auditorijā.


"Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm". Pabeigts promocijas darbs

Referents: RTU doktorante Mg.sc.ing., Nadežda Zeņina,
Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing, Prof. Jurijs Merkurjevs
Konsultanti: Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs un Asoc.Prof., Dr.sc.ing. A. Romānovs
Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība