Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE In English  
 
rotating image


Par katedru

Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā.
Pie katedras darbojas Imitācijas un modelēšanas biedrība (IMB), kura ir pirmā profesionālā imitācijas modelēšanas organizācija Latvijā.


Lasīt vairāk...
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa

LASG izveidota, lai apmācītu speciālistus un veiktu zinātnisko darbu intelektuālo lēmumu atbalsta sistēmu pielietošanas teorētiskajās un praktiskajās jomās. Tradicionālo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu teorētisko bāzi veido lēmumu analīze un daudzkriteriālās izvēles metodes ...


Lasīt vairāk...
 
 
Jaunumi

4.februāris

6. februārī viesnīcā «Avalon» notiek INFROM projekta gala konference, kuras laikā tika demonstrēts, kā jaunā tehnoloģija spēj prognozēt plūdu draudus, Lubānas ezera aizaugšanu, Somijas līča piesārņojumu, meža ugunsgrēku izplatības draudus un tūrisma ietekmi uz vidi.

1.oktobris

INFROM projekta pētnieki piedalījās pasākumā „Zinātnieku nakts 2013”, kas notika 27. septembrī visā Eiropā 35 valstu 300 pilsētās.
Visi jaunumi sīkāk
Paziņojumi

29.augusts

II kursa DMI0-1 maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar mūsu katedras pasniedzējiem 3.septembrī plkst. 11:30, M1/3 – 412. telpā.
(tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar studijām pēdējā mācību gadā)

17.jūnijs

26.06.2014. IZLAIDUMS
Studiju programmas Informācijas tehnoloģija absolventiem: Maģistriem plkst. 15:30
Bakalauriem plkst. 16:30
RTU Aktu zālē Kaļķu ielā 1
Visi ziņojumi sīkāk

Diplomdarbu izstrāde

Bakalauriem
Maģistriem

Diplomdarbu aktuālās tēmas

Bakalauriem
Maģistriem

 
 
Projekti


Viedokļi

Aleksandrs Pliska
DITF,
Informācijas tehnoloģijas institūts
Salīdzinot studijas kopsummā starp Krenfildes Universitāti un citām Latvijas augstskolām, kā lielāko atšķirību varu minēt tieši lielo tendenci uz industrijas problēmu risināšanu un lielo uzņēmumu piesaisti. Viss studiju process tika vairāk vērsts uz praktiskiem grupu darbiem...
Lasīt vairāk...
Grāmatas

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2009.
  Fakss: 67089513 Adrese: Meža iela 1/4, Rīga, LV-1048, Latvija