Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE In English
Par katedru

Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā.

Lasīt vairāk...
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa

LASG izveidota, lai apmācītu speciālistus un veiktu zinātnisko darbu intelektuālo lēmumu atbalsta sistēmu pielietošanas teorētiskajās un praktiskajās jomās. Tradicionālo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu teorētisko bāzi veido lēmumu analīze un daudzkriteriālās izvēles metodes ...

Lasīt vairāk...
Jaunumi

22.oktobris

16. oktobrī notika praktiskā konference “Kiberdrošības kompetences Latvijā: iespējas un izaicinājumi Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijas kontekstā”. Tajā kā eksperti piedalījās ITI direktors prof. J.Grabis un MIK vadītājs asoc. prof. A.Romānovs.

3.septembris

17.-19.septembrī mūsu katedras līdzstrādnieki Budapeštā organizē 4.starptautisko konferenci "Virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) pielietojumi apmācībā (VARE 2018)"
Visi jaunumi sīkāk
Paziņojumi

3.februāris

22. februārī plkst. 16:15, Sētas ielā 1 – 407.auditorijā aicinām uz ITI zinātnisko semināru par tēmu: "Sistēmas izstrādāšana nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanai" (pabeigts promocijas darbs) Doktorants Artūrs Stepčenko, RTU.
Visi ziņojumi sīkāk

Diplomdarbu izstrāde

Bakalauriem
Maģistriem

Diplomdarbu aktuālās tēmas

Bakalauriem
Maģistriem

Projekti


Viedokļi

Erasmus ceļojums!
2018.g. ieguvu maģistra akadēmisko grādu Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā. Izstrādāt maģistra darbu Erasmus programmas ietvaros Vācijā bija mans šī gada vislabākais lēmums. Es ne tikai ieguvu praktisku pieredzi, jaunus kontaktus un brīnišķīgas atmiņas, bet arī jaunu iespēju ...
Lasīt vairāk...
Grāmatas

  Telefons: 67089514 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija © MIK, 1997.-2018.