Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE In English  
 
rotating image


Par katedru

Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā.
Pie katedras darbojas Imitācijas un modelēšanas biedrība (IMB), kura ir pirmā profesionālā imitācijas modelēšanas organizācija Latvijā.


Lasīt vairāk...
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa

LASG izveidota, lai apmācītu speciālistus un veiktu zinātnisko darbu intelektuālo lēmumu atbalsta sistēmu pielietošanas teorētiskajās un praktiskajās jomās. Tradicionālo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu teorētisko bāzi veido lēmumu analīze un daudzkriteriālās izvēles metodes ...


Lasīt vairāk...
 
 
Jaunumi

19.februāris

19. febr. DITF Informācijas tehnoloģijas institūtā viesojās skolēnu grupas no Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas.

16.februāris

Ilustrētās zinātnes februāra numurā ir iekļauts stāsts par INFROM projekta izstrādāto tehnoloģiju.
Visi jaunumi sīkāk
Paziņojumi

26.septembris

Ir pieejamas bakalaura darbu un maģistra darbu tēmas. Meklējiet informāciju Ortusā un MIK mājas lapā sadaļā Diplomdarbu aktuālās tēmas.

25.septembris

Sakarā ar asoc. prof. A. Romānova komandējumu nodarbības mācību priekšmetos „Vadības informācijas sistēmu projektēšana” 1.10.2014.; „Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi” 6.10.14. un „Elektroniskā komercija” 7.10.14. nenotiek. Studenti strādā atbilstoši saskaņotajiem uzdevumiem.
Visi ziņojumi sīkāk

Diplomdarbu izstrāde

Bakalauriem
Maģistriem

Diplomdarbu aktuālās tēmas

Bakalauriem
Maģistriem

 
 
Projekti


Viedokļi

Aleksandrs Pliska
DITF,
Informācijas tehnoloģijas institūts
Salīdzinot studijas kopsummā starp Krenfildes Universitāti un citām Latvijas augstskolām, kā lielāko atšķirību varu minēt tieši lielo tendenci uz industrijas problēmu risināšanu un lielo uzņēmumu piesaisti. Viss studiju process tika vairāk vērsts uz praktiskiem grupu darbiem...
Lasīt vairāk...
Grāmatas

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2014.
  Fakss: 67089513 Adrese: Meža iela 1/4, Rīga, LV-1048, Latvija