Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE In English  
 
rotating image


Par katedru

Modelēšanas un imitācijas katedra dibināta 1993. gada oktobrī, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (toreiz - Automātikas un skaitļošanas tehnikas) fakultātē, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi gan izglītībā, gan pētnieciskajā darbībā sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanā.
Pie katedras darbojas Imitācijas un modelēšanas biedrība (IMB), kura ir pirmā profesionālā imitācijas modelēšanas organizācija Latvijā.


Lasīt vairāk...
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa

LASG izveidota, lai apmācītu speciālistus un veiktu zinātnisko darbu intelektuālo lēmumu atbalsta sistēmu pielietošanas teorētiskajās un praktiskajās jomās. Tradicionālo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu teorētisko bāzi veido lēmumu analīze un daudzkriteriālās izvēles metodes ...


Lasīt vairāk...
 
 
Jaunumi

22.aprīlis

23. aprīlī visas dienas garumā notiks intensīvs seminārs LSCM studentiem un mācībspēkiem “The Fresh Connection Workshop”. Nodarbības vadīs Stefan Hoogervorst no Nīderlandes.

19.februāris

19. febr. DITF Informācijas tehnoloģijas institūtā viesojās skolēnu grupas no Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas.
Visi jaunumi sīkāk
Paziņojumi

14.maijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšana notiks 2015. gada jūnijā Meža ielā 1/3 413.aud.
8.06. plkst. 10:00 – aizstāvas maģistranti
9.06. plkst. 10:00 – aizstāvas maģistranti
10.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri
11.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri
12.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri
Pierakstīšanās uz konkrētu datumu notiek brīdī, kad studējošais ir atnesis gatavu, iesietu diplomdarbu.
Visi ziņojumi sīkāk

Diplomdarbu izstrāde

Bakalauriem
Maģistriem

Diplomdarbu aktuālās tēmas

Bakalauriem
Maģistriem

 
 
Projekti


Viedokļi

Aleksandrs Pliska
DITF,
Informācijas tehnoloģijas institūts
Salīdzinot studijas kopsummā starp Krenfildes Universitāti un citām Latvijas augstskolām, kā lielāko atšķirību varu minēt tieši lielo tendenci uz industrijas problēmu risināšanu un lielo uzņēmumu piesaisti. Viss studiju process tika vairāk vērsts uz praktiskiem grupu darbiem...
Lasīt vairāk...
Grāmatas

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija