Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras 2013./2014. mācību gada bakalaura darbu tēmas un virzieni

Vadītājs: Asoc. profesore Ludmila Aleksejeva (M1/4-459; pieņemšanas laiki: otrdienās 16:00-17:00; trešdienās 15:00-16:00; e-pasts: Ludmila.aleksejeva_1@rtu.lv; darba tālrunis 67089589)

 1. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (2 stud.)

(Atkarībā no uzdevuma nostādnes nepieciešams izvēlēties dažas lēmumu atbalsta sistēmas, izpētīt un salīdzināt to funkcionalitāti, iespējas un ierobežojumus. Pamatoti novērtēt katras programmatūras iespējas atkarībā no risināma uzdevuma klases.)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbības principu izpēte (2 stud.)

(Darba gaitā paredzēts izpētīt minēto tehnoloģiju mijiedarbības principus un, izvēloties vienu no praktiskām pielietošanas problēmām, izpētīt un novērtēt to risināšanas rezultātus).

 1. Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (2stud.).

(Izpētīt minēto uzdevumu specifiku, izskatīt iespējamās lemšanas problēmas šajā sfērā, apgūt nepieciešamo variantu vērtēšanas un analīzes metodes un pierādīt to pielietojamību).

 1. Ja kādam ir izvēles problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Lekt. Jūlija Petuhova (M1/4-437, konsultācijas trešdienās 14:00-16:00)

 1. Loģistikas un informācijas sistēmu imitācijas modelēšanas projektu izstrāde (2 studenti) (nepieciešamas zināšanas – imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pamatos)

Vadītājs: Lekt. Jeļena Pečerska (M1/4-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

 1. Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošana un jūtīguma analīze (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 2. Imitācijas modelēšanā bāzēta daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju eksperimentāla izpēte un uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā (SIMUL8, 1 students)
 3. Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)


Vadītājs: Lekt. Oksana Soško (M1/4-434, konsultācijas otrdienās 10:00-12:00, e-pasts: oksana@itl.rtu.lv)

 1. Loģistikas uzņēmuma biznesa procesu modelēšana (reāla uzņēmuma biznesa procesu modeļa izstrāde un analīze; uzņēmumu izvēlas students; teorētiskajā daļā tiks pētīti modelēšanas veidi un līdzekļi; praktiskajā daļā ir izvēlēto līdzekļi tiks izveidots uzņēmuma modelis). 2 studenti.
 2. Daudzešelonu piegādes ķēdes krājuma vadības modeļa izstrāde (darbs ar optimizācijas programmatūru AMPL; daudz eksperimentu; eksperimentu rezultātu analīze). 1 students.
 3. Piegādes ķēdes SCOR modeļa izstrāde (darbs ar Supply Chain SCOR modeļa pamācību; modeļa izstrāde). 1 students.

Vadītājs: Lekt. Jana Bikovska (M1/4-434, Konsultācijas ceturtdienās 14:00 - 16:00)

 1. Imitējošo spēļu pielietojums uzņēmuma darbības modelēšanai
 2. Piegādes ķēdes darbības modelēšana ar imitējošām spēlēm
 3. Aģentos sakņotā imitācijas modelēšana
 4. Mazumtirdzniecības vadības informācijas sistēmas

Vadītājs: doc. Arnis Lektauers (M1/4-422, Konsultācijas piektdienās 10:00 - 11:30)

 1. Tīmeklī bāzētas interaktīvas loģistikas apmācības sistēmas izstrāde.
 2. Tīmeklī bāzētas ergonomiskas cilvēka-datora saskarnes izstrāde industriālajām vadības sistēmām.
 3. HTML5 tehnoloģijas izmantošana e-komercijas sistēmu izveidē..

Vadītājs: Vec.lab. Maksims Alekseičevs (e-pasts: maksims.alekseicevs@rtu.lv, griezties pie I.Upītes, M1/4-433)

 1. Prognozēšanas sistēmas e-komercijas uzdevumos
 2. Transportu izsekošanas sistēmu funkcionālo iespēju analīze

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 7 studentiem (griezties pie I. Upītes, M1/4-433)

 1. Ziņu portāla izstrādes paņēmienu un metožu izpēte.
 2. Tīmekļa vietņu drošības jautājumu izpēte un drošas  tīmekļa vietnes izstrādāšana.
 3. Rīku izpēte animācijas izstrādāšanai tīmekļa vietnēm un animācijas tehnoloģiju pielietošanas sfēru izpēte.
 4. Tīmekļa vietņu optimizācijas (SEO)  jēdziena izpēte un praktisko iemaņu prezentēšana tīmekļa vietnē.
 5. Kāda konkrētā uzņēmuma vajadzību izpēte izstrādājot tīmekļa dizainu un tīmekļa vietni.
 6. Dažādu programmēšanas valodu izpēte un to iespēju izmantošana tīmekļa vietņu izstrādāšanai.
 7. Populārāko DBVS izpēte un salīdzināšana izmantošanai tīmekļa serveros.
 8. GIS pielietošanas iespēju izpēte sabiedriskā transporta maršrutu projektēšanas procesā.
 9. Sabiedriskā transporta sistēmā pielietoto informācijas tehnoloģiju izpēte.
 10. Transporta līdzekļu un pasažieru plūsmu uzskaites informācijas tehnoloģiju izpēte un novērtēšana.
 11. Loģistikas uzņēmumu transporta sistēmas izpēte, veicot modelēšanu.
 12. Sabiedriskā transporta sistēmas izpēte un aktuālo uzdevumu risināšana.
 13. Rīgas sabiedriskā transporta pasažieru plūsmu izpēte un modelēšana.
 14. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas efektivitātes izpēte Latvijas tautsaimniecibā.
 15. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte un novērtēšana darba aizsardzības procesa nodrošināšanai.

Vadītājs: pētnieks Vitālijs Boļšakovs(e-pasts: vitalijs@itl.rtu.lv, M1/4–427)

 1. Imitācijas modelēšanā bāzēta optimizācija;
 2. Optimizācija loģistikas un transporta uzdevumos;
 3. Optimizācijas algoritmu izvēles un konfigurācijas kritēriji;
 4. Simboliskās regresijas izmantošana modelēšanā un prognozēšanā

Vadītājs: pētnieks Jurijs Čižovs (M1/4–456, e-pasts: jurij.ch@gmail.com) Maksimāli 7 studenti
Pētījumu virzieni: Intelektuālās sistēmas un aģenti, Datu ieguve, AI algoritmi: ģenētiskie algoritmi; Neironu tīkli; lēmumu pieņemšanas koki

 1. Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats;
 2. Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā);
 3. Programmas aģentu pielietošana datu bāzēs;
 4. Daudzmērķu WEB-aģentu izstrādāšana un izpētīšana;
 5. Spēles aģentu izstrādāšana;
 6. Aģentu izstrādāšanas platformas izpētīšana un salīdzināšana;
 7. Datu ieguves pielietošana laika rindas klasterizācijai;
 8. Laika rindu analīze un modeļu būvēšana

Vadītājs: Mg.sc.ing. Inese Poļaka (e-pasts: inese.polaka@gmail.com)

 1. Asociatīvo likumu meklēšanas algoritmi;
 2. Asociatīvo likumu meklēšana anketēšanas datos.

Vadītājs: Mg.sc.ing. Arnis Kiršners (e-pasts: arnis.kirsners@rtu.lv)

 1. Datu ieguves algoritmu un metožu pielietošana medicīnas uzdevumu risināšanā (2 studenti);
 2. Klasifikācijas algoritmu pielietošana laktozes intolerances noteikšanā (1 students).

1. Loģistikas sistēmu vadība, modelēšana, optimizācija
Dr.Hab.inž. prof. J.Merkurjevs, Dr.Hab.inž. prof.G.Merkurjeva, Dr.inž. doc. A.Lektauers, Dr.inž. pētn. J.Petuhova, Maģ.inž. lekt. J.Pečerska, Maģ.inž. lekt. O.Soško, Maģ.inž. lekt. J.Bikovska, Maģ.inž. pētn. V.Boļšakovs, Dr.inž. pētn. A.Patļins,
2. IT pārvaldība un integrētās informācijas tehnoloģijas
Dr.Hab.inž. prof. J.Merkurjevs, Dr.inž. asoc.prof. A.Romānovs, Dr.inž. doc. A.Lektauers, Maģ.inž. lekt. O.Soško, Dr.inž. pētn. A.Patlins, Maģ.inž. M.Alekseičevs.
3. Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas un metodes
Dr.Hab.dat. prof. A. Borisovs, Dr.inž. asoc.prof. L.Aleksejeva, Dr.inž. lekt. S.Paršutins, Maģ.inž. sistēmanalīt. A.Kiršners, Maģ.inž. pētn. I.Poļaka, Dr.inž. pētn. J.Čižovs,

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (M1/4–433). Diplomdarbu iesniegumus (vadītājs MIK mācībspēks) iesniegt I.Upītei (M1/4–433).

Bakalaura darba izstrādāšanas grafiks

Termiņš līdz

Darba posms

30.11.2013.

Tēmas (iesniegums) un darba uzdevuma lapas iesniegšana profilējošā katedrā

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2011.
  Fakss: 67089513 Adrese: Meža iela 1/4, Rīga, LV-1048, Latvija