Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras 2018./2019. mācību gada bakalaura darbu tēmas un virzieni

Vadītājs: Prof. Egils Ginters (D2-434, Konsultācijas pirmdienās 14:00 -16:00 pēc iepriekšēja pieraksta), maksimāli 5 studenti

 1. Tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas modeļi
 2. Hibrīdi sociotehnisko sistēmu imitācijas modeļi
 3. Politikas īstenošanas novērtēšanas vairāklīmeņu imitācijas modelēšana
 4. Rakstura un uztveres tipu noteikšanas imitācijas modelēšana
 5. Future Internet tehnoloģijas: horeogrāfija vs orķestrēšana
 6. Objektu atpazīšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 7. Objektu trasēšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 8. Informācijas tulkošana papildinātās realitātes pielietojumos
 9. Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojums imitācijas modelēšanas rezultātu vizualizācijai
 10. Papildinātās realitātes pielietojumi komunikācijas prasmju pilnveidošanā
 11. Imitāciju modelēšanas vide projektā IBSEN
 12. RFID risinājumu fiziskās struktūras izvēles pamatojuma modelēšana
 13. Risku analīzes metodes RFID pielietojumos
 14. Semantiskajai meklēšanai piemērotu atvērtā koda programmatūru salīdzinoša analīze
 15. Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojumi neiromarketingā
 16. Velotransporta maršrutu plānošana un imitāciju modelēšana
 17. Uz aģentiem balstīta zemes lietošanas kategorijas noteikšanas (LUCC) modelēšana

Vadītājs: Profesore Ludmila Aleksejeva (D2-459; pieņemšanas laiki: otrdienās 16:00-17:00; e-pasts: ludmila.aleksejeva@rtu.lv)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība: principu analīze un izpēte (1 stud.)
 2. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (1 stud.)
 3. Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (1 stud.).
 4. Ja kādam ir lēmumu pieņemšanas (izvēles) problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Asoc. prof. Jeļena Pečerska (D2-431, konsultācijas otrdienās, 16:30-17:30)maksimāli 3 studenti

Bakalaura darbu virziens:
Sarežģītas sistēmas (loģistikas, ražošanas vai apkalpošanas uzņēmuma) imitācijas modelēšanā bāzētā analīzes pieeja (modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai – pēc studenta izvēles, modelēšanas līdzeklis Arena, SIMUL8 vai VENSIM)

 1. Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošanas un jūtīguma analīzes metodoloģija (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 2. Imitācijas modelēšanā bāzētā daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju izpēte (metodisku uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā) (SIMUL8, 1 students)
 3. Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 4. GIS pielietošanas koncepcija loģistikas/transporta sistēmu modelēšanai (1 students)
 5. DNS modelēšanas līdzekļu rezultātu pārskata radītāju interpretācija tehniski-ekonomisku rādītāju aprēķināšanai (1 students)

Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers (D2-422, konsultācijas piektdienās 8:30 - 9:30)

 1. Interaktīvu 2D/3D tīmekļa bibliotēku izmantošana sabiedriskā transporta informācijas sistēmās
 2. GTFS datu formāta iespēju analīze sabiedriskā transporta informācijas sistēmās

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 5 studentiem (griezties pie I. Upītes, ja nav iespēja sakontaktēt)

 1. Tīmekļa sociālo tīklu darbības un iespēju analīze iekļaušanai apmācības procesā.
 2. Informācijas sistēmu drošības jautājumu izpēte un realizēšana.
 3. Lietu interneta (IoT) tīklu izpēte un attīstības tendenču analīze.
 4. Informācijas tehnoloģijas un lietu internets (IoT) modernās transporta sistēmās.
 5. Informācijas tehnoloģijas un lietu internets (IoT) fiziskās sagatavotības(fitnesa) industrijā.
 6. Moderno tehnoloģiju analīze un pielietošana izstrādājot viedtālruņu aplikācijas.
 7. Informācijas tehnoloģiju ekosistēmu attīstības izpēte mūsdienās.
 8. Viedtālruņu aplikācijas izstrāde dažādu uzdevumu realizēšanai.
 9. 5G tīkla un tehnoloģijas izpēte, attīstības perspektīvu analīze.

 Vadītājs:  Pētnieks Vitālijs Boļšakovs (D2– 427, Vitalijs.Bolsakovs@rtu.lv, Konsultācijas ceturtdienās 16:00 -17:00)

 1. Transporta sistēmu uzlabošana un optimizācija
 2. Plānoto risinājumu ieviešanas novērtējums un analīze
 3. Datortīklu un serveru ievainojamību analīze un prognozēšana
 4. Simulēšana un modelēšana uzņēmuma vadībā
 5. Mūsdienīgas noliktavu pārvaldības sistēmas

Vadītājs: lektore Jana Bikovska (D2-427, konsultācijas otrdienās 14:30 - 16:00)

 1. Informācijas paneļa izstrāde uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāju pārraudzīšanai
 2. Imitējošo spēļu izstrādes tehnoloģijas izpēte
 3. Imitējošo spēļu pielietošana loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā
 4. Ražošanas plānošanas tehnoloģijas un sistēmu izpēte

Vadītājs: Pētnieks Jurijs Čižovs (S2-456, e-pasts: jurij.ch@gmail.com, konsultācijas ceturtdienās 14:10 -15:00)
Sergejs Paršutins (D2-448, konsultācijas pirmdienās 14:00 -15:30)

 1. Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats/salīdzināšana.
 2. Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā).
 3. WEB/Spēles/Mobilo/Android-aģentu izpēte un izstrāde.
 4. Likumu uzbūve balstoties uz mākslīgā neironu tīkla modeļa.
 5. Laika rindu analīze un modeļu uzbūve.

Vadītājs: Docente Inese Poļaka (inese.polaka@gmail.com, piektdienās 14:00-16:00)

 1. Mācīšanās ar pastiprinājumu algoritmu pielietojums (1-2 studenti)
 2. Mašīnmācīšanās metodes kiberdrošības pielietojumā (1-2 studenti)

Vadītājs: lektors Arnis Kiršners (arnis.kirsners@rtu.lv, piektdienās 12:00-13:30)

 1. Datorredzes metožu analīze skenētu objektu atpazīšanai (2 studenti).
 2. Tīmekļa vietnes dizaina izstrāde un lietoto tehnoloģiju novērtējums DotNetNuke vidē.
 3. Biobankas datu apstrāde ar mašīnmācīšanos RStudio vidē.
 4. Datizraces metožu lietojums mobilo lietotņu platformās (2 studenti).

Vadītājs: doktorants Pāvels Osipovs, (rakstīt uz e-pastu pavels.osipovs@gmail.com un vienoties par tikšanās laiku)

 1. Datizraces algoritmu realizācija uz GPU
 2. Zinātnisko datu analīzes metodes LibreOffice Calc vidē
 3. Sarežģītu grafu analīzes un vizualizācijas mūsdienu līdzekļu klasifikācija
 4. Paralēlie algoritmi lielo datu (Big Data) uzdevumos
 5. Intelektuāla resursu piešķiršana datoru klasteru sistēmās

Vadītājs: Mg.sc.ing. Madara Gasparoviča (rakstīt uz e-pastu: madara.gasparovica@rtu.lv un vienoties par tikšanās laiku)

 1. Datizraces metožu pielietošana bioinformātikas datu apstrādē un analīzē

Vadītājs: pētnieks Henrihs Gorskis (henrihs.gorskis@rtu.lv, D2-456, trešdienās 10:00 - 14:00, 16:15 - 16:45)

 1. Datu izgūšana ar semantiskām tehnoloģijām.
 2. Ar datizraci iegūto modeļu izmantošana mākslīgo datu izveidošanā.
 3. Grafā sniegtās informācijas analīzes metodes.

Vadītājs: Oksana Soško (e-pasts: oksana.soshko@hotmail.com, griezties pie I. Upītes, ja nav iespēja sakontaktēt)

 1. Piegādes ķēdes SCOR spēles modeļa izstrāde. Uzdevums: izveidot datorizēto modeļi, kas spēles veidā var atbalstīt cilvēkus piegādes ķēžu procesu apgūvei pec straptautuskā SCOR standarta. Zināšanas: programmēšana un loģistika. Darba produkts - datorizēta spēle.
 2. Attīstības Iniciatīvu izvērtēšanas, prioritizācijas un ceļveža izveidošanas automatizācijas līdzekļa izstrāde. Uzdevums: izstrādāt Excelī ar ieprogramēto funkcionalitāti, kas ļauj izvērtēt vairākus projektus pēc vairākiem kritērijiem, attēlot rezultātu vizuāli, un pēc iepriekš definētiem īstenošanas laika izvērtējumiem veido iniciatīvu realizācijas grafiku. Zināšanas: lēmumu pieņmšanas metodes, Excel advance level, projektu vadības pamati

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes. Diplomdarbu iesniegumus (vadītājs MIK mācībspēks)  iesniegt I. Upītei (D2 – 433). 

Bakalaura darba izstrādāšanas grafiks


Termiņš līdz

Darba posms

30.11.2018.

Tēmas (iesniegums) un darba uzdevuma lapas iesniegšana profilējošā katedrā.

 

 

LV  EN