Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedra 2015./2016. mācību gada maģistra darbu tematika (tiks papildināts)

Vadītājs: prof. J.Merkurjevs (D2-426, konsultācijas trešdienās 14:00-15:00)

  1. Lietišķās loģistikas spēles „Fresh Connection” izmantošana studiju procesā

Vadītājs: asoc.prof. A. Romānovs (D2-429, konsultācijas ceturtdienās n.n. 13:00 - 14:00)

  1. Informācijas tehnoloģijas, IT pakalpojumu un IT drošības pārvaldība
  2. Informācijas tehnoloģijas un sistēmas loģistikā un e-komercijā

Vadītājs: asoc. prof. A. Lektauers (D2-422, konsultācijas ceturtdienās 8:15 - 9:30)

  1. Grafisko procesoru tehnoloģiju izmantošana dinamisku sistēmu modelēšanā
  2. Diskrētu notikumu sistēmu specifikācijas (DEVS) modeļu projektēšana un realizācija MS4 Me modelēšanas vidē

Vadītāja: Doc. J. Petuhova (D2-437, konsultācijas pirmdienās 14:30-16:30)

  1. Vizualizācijas tehnoloģiju izmantošana simulācijas jomā (1 students) (nepieciešamas zināšanas – imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pamatos, angļu valoda)
  2. Imitācijas modelēšanas tehnoloģijas izmantošana sabiedriskā transporta intermodālā mezgla analīzē un plānošanā (1 students) (nepieciešamas zināšanas – imitācijas modelēšanas tehnoloģijas un transporta loģistikas pamatos, angļu valoda)

Vadītāja: Doc. Jeļena Pečerska (D2-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

  1. Imitācijas modelēšanā bāzētas pieejas piegādes ķēžu, loģistikas, apkalpošanas vai ražošanas sistēmu projektēšanai vai analīzei (2 studenti, modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai - pēc studenta izvēles)
  2. Sistēmu dinamikas pieeja sadales centra materiālo plūsmu veidošanas analīzei (1 students)

 

Tēmu saraksts ir pieejams arī Modelēšanas un imitācijas katedras mājas lapā www.itl.rtu.lv/mik sadaļā STUDIJAS/Aktuālās maģistru darbu tēmas un Ortus sistēmā.
Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (D2 – 433). Diplomdarbu iesniegumus iesniegt līdz 30.11.2015. I.Upītei (D2 – 433).

 

 

 

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija