Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedra 2013./2014 mācību gada maģistra darbu tematika

 

Vadītājs: prof. J.Merkurjevs (Konsultācijas trešdienās 14:00-15:00, 426)

 1. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšanā sakņota vadība

 

Vadītājs: doc. A.Teilāns (Artis.Teilāns@rtu.lv, 427)

 1. Nozarspecifisku modelēšanas valodu izstrāde (3 studenti)

 

Vadītājs: doc. A.Romānovs (Konsultācijas trešdienās 10:30-12:00, 427)

 1. Informācijas tehnoloģijas, IT pakalpojumu un IT drošības pārvaldība
 2. Informācijas tehnoloģijas un sistēmas loģistikā un e-komercijā

 

Vadītājs: doc. A.Lektauers (Konsultācijas piektdienās 10:00-11:30, 422)

 1. Grafisko procesoru bāzētas paralēlās skaitļošanas iespējas un risinājumi imitācijas modelēšanā
 2. 3D tīmekļa tehnoloģijas iespēju analīze e-komercijas sistēmu izstrādē
 3. Atvērtā pirmkoda ģeotelpiskās programmatūras bāzētas tālizpētes infrastruktūras

Vadītājs: lekt. J.Petuhova (Konsultācijas trešdienās 14:00-16:00, 437)

 1. 3D animācijas tehnoloģiju analīze (1 students) (Analysis of the 3D animation technologies) (nosacījums: angļu valodas zināšanas un imitācijas modelēšanas vides Arenas pamatzināšanas)
 2. Nepārtrauktas imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pielietošana vides attīstības plānošanai (1 students) (nosacījums: angļu valodas zināšanas un imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pamatzināšanas)

 

Vadītājs: Lekt. Jeļena Pečerska(M1/4-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

 1. Imitācijas modelēšanā bāzētas pieejas piegādes ķēžu, loģistikas, apkalpošanas vai ražošanas sistēmu projektēšanai vai analīzei (2 studenti)

Vadītāja: asoc. prof. L. Aleksejeva (Konsultācijas otrdienās 16:00 – 17:00, trešdienās 15:00-16:00, 459)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbības principu izpēte (1 stud.)

Darba izstrādes procesā paredzēts izskatīt divu tehnoloģiju mijiedarbības principus un izvēloties vienu no praktiskām pielietošanas problēmām izpētīt un novērtēt to risināšanas rezultātus.

 1. Izplūdušās klasifikācijas algoritmu izpēte un salīdzinošā analīze

 

Vadītājs: prof. A. Borisovs (Konsultācijas otrdienās un piektdienās 13:00-17:00, 463)

 1. Ontoloģiju inženierija intelektuālo sistēmu izstrādei
 2. Datu ieguves metožu pielietošana
 3. Asociatīvo likumu meklēšanas algoritmu salīdzinošā analīze (vēlamas programmēšanas prasmes) (konsultants Inese Poļaka)

 

Vadītājs: pētn. A.Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv )

 1. Informācijas plūsmu izpēte un ieteikumu izstrāde komunikāciju tehnoloģiju pielietošanai transporta uzņēmumos
 2. Modulāra automātiskā vadības sistēmas risinājuma projektēšana pasažieru plūsmu izpētei un analīzei pilsētās
 3. Sociālo tīklu iespēju izpēte uzņēmumu ekonomisko rādītāju uzlabošanas nodrošināšanai

 

Tēmu saraksts ir pieejams arī Modelēšanas un imitācijas katedras mājas lapā www.itl.rtu.lv/mik sadaļā STUDIJAS/Aktuālās maģistru darbu tēmas un Ortus sistēmā.

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (M1/4 – 433). Diplomdarbu iesniegumus iesniegt līdz 20.11.2013. I.Upītei (M1/4 – 433).

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2011.
  Fakss: 67089513 Adrese: Meža iela 1/4, Rīga, LV-1048, Latvija