Jaunumi:

22.oktobris

2018. gada 16. oktobrī, Eiropas Savienības mājā notika praktiskā konference “Kiberdrošības kompetences Latvijā: iespējas un izaicinājumi Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijas kontekstā”. Konferencē kā eksperti piedalījās ITI direktors prof. Jānis Grabis un MIK vadītājs asoc. prof. Andrejs Romānovs.

Vairāk informācijas rakstā: www.ba.lv/augstskola/zina/praktiska-konference-par-kiberdrosibas-kompetencem-latvija


3.septembris

Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojumi apmācībā (VARE 2018)

2018.gada 17-19.septembrim Rīgas Tehniskās Universitātes Modelēšanas un imitācijas katedras līdzstrādnieki Budapeštā (Ungārija) organizē 4.starptautisko konferenci "Virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) pielietojumi apmācībā"(VARE 2018) (http://www.msc-les.org/conf/vare2018/).

RTU Modelēšanas un imitācijas katedras profesors Egils Ginters: "VR/AR tehnoloģijas līdz šim tradicionāli ir tikušas uzlūkotas kā līdzeklis vizuālo efektu paspilgtināšanai kino un videospēļu industrijā. Šobrīd tehnoloģijas ir sekmīgi pārvarējušas Gartnera ilgtspējas līknes kritisko posmu un to ienākšana tautsaimniecībā ir neatgriezeniska".

VARE 2018 auditorija ir profesionāļi, studējošie un zinātnieki, kas strādā dažādās tautsaimniecības nozarēs. Konference kalpo kā platforma informācijas un pieredzes apmaiņai par jaunākajiem VR/AR tehnoloģiju sasniegumiem un pielietojumiem.

VR/AR risinājumi tiek izmantoti gan apmācībā un pētniecībā, gan kā elektronisks aprīkojums darba operāciju atvieglošanai gan mežrūpniecībā un transportā, gan medicīnā un citās nozarēs. Viens no būtiskiem pielietojumiem ir cilvēkresursu fizisko spēju un komunikācijas prasmju atjaunošana un pilnveidošana.

Konferenci atbalsta EK FLAG-ERA zinātniskas pētniecības projekts FuturICT 2.0.


28.decembris

RTU zinātnieki ievēlēti par LZA akadēmiķiem

24. novembris, 2017
RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) profesors Aigars Jirgensons ceturtdien, 23. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē ievēlēti par LZA akadēmiķiem. Savukārt RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Aeronautikas institūta direktors profesors Aleksandrs Urbahs, MLĶF asociētais profesors Kristaps Jaudzems un Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors Egils Ginters tika ievēlēti par LZA korespondētājlocekļiem.

Profesora Tāļa Juhnas pētījumu jomas ir ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no notekūdeņiem un atjaunojamiem dabas resursiem. Profesora Aigara Jirgensona darbs fundamentālajā ķīmijā saistīts ar jaunu organisko sintēžu metožu izstrādi. Medicīnas ķīmijā viens no galvenajiem viņa pētījumu virzieniem ir jaunu zāļu vielu meklējumi malārijas ārstēšanai. Profesora Egila Gintera zinātniskā darbība saistīta ar loģistikas informācijas sistēmu izstrādi, sociotehnisko sistēmu analīzi un modelēšanu, kā arī pētījumiem virtuālās un papildinātās realitātes jomā.

Profesora Aleksandra Urbaha zinātniskā darbība saistīta ar bezpilota lidaparātu un kosmosa aparātu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī aviācijas konstrukciju diganostiku. Savukārt kīmiķa un RTU Asociētā profesora Kristapa Jaudzema galvenais zinātniskās darbības virziens ir proteīnu struktūru izpēte ar kodolmagnētiskās rezonanses spektrometriju.

Akadēmiķis ir augstākais zinātniskā darba vērtējums Latvijā. Šo goda nosaukumu LZA piešķir ierobežotam zinātnieku skaitam, kuri veikuši augsta līmeņa pētniecisko darbu un bijuši autori starptautiski atzītām publikācijām.


5.oktobris

Cēsu IT meet up pulcē lielu skaitu interesentu

RTU Cēsu filiālē 22. septembrī norisinājās jau otrais Cēsu IT meetup, kas pulcēja ievērojamu skaitu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares pārstāvju, studentu un interesentu no Cēsu novada un apkārtējā reģiona.

Tikšanos atklāja Janis Olekšs, programmatūru izstrādātājs no uzņēmuma Accenture, kurš dalījās savā pieredzē, kā nodrošināt lietotājam draudzīgu interfeisu un veidot produktu, kas balstīts lietotāju pieredzē. Kāpēc daži produkti, kurus attīsta nozares līderi, tomēr nesasniedz savu auditoriju un nolemti aizmirstībai vai kalpo kā uzskatāmi neveiksmju piemēri.

Par to kādēļ prototipēt ir svarīgi un kā veidot efektīvu sadarbību ar klientu pastāstīja Kārlis Kalniņš pakalpojumu dizaineris no Wunder Latvia. Galvenās atziņas – prototipu būs vienmēr vieglāk mainīt kā realizētu produktu; lai izvairītos no pārpratumiem, vienmēr klientam prezentējiet produktu klātienē!

Viena no veiksmīgākā datu vizualizācijas jaunuzņēmuma Infogram līdzdibinātājām grafiskā dizainere Alise Semjonova atklāja savas stratēģijas darbā ar klientiem – vērot, intervēt, veikt aptaujas, runāt un komunicēt ar klientu, kas ne tikai ļauj izstrādāt uz lietotāju vērstu dizainu, bet ari paskatīties uz savu produktu no citas perspektīvas – klienta acīm – un mainīt savu uztveri par produktu.

RTU Modelēšanas un imitācijas katedras profesors Egils Ginters pastāstīja par starptautisku un starpdisciplināru projektu FuturICT 2.0 «Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT» un aicināja Cēsu IT kopienu aktīvi iesaistīties projektā. Projekta mērķis ir apvienot sociālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju zinātņu pārstāvjus un izstrādāt vīziju un vadlīnijas ilgtspējīgai nākotnes informācijas tehnoloģiju attīstībai, ņemot vērā sociālos izaicinājumus, straujo datu pieaugumu, mūsdienīgu metožu un tehnoloģiju attīstību.

Cēsis IT meetup organizē RTU Cēsu filiāle un koprades māja Skola6, tikšanās notiek Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekta “TechTown” gaitā.


26.septembris

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi MIK zinātnieku dalība vienā no Eiropā nozīmīgākajām modelēšanas un imitācijas modelēšanas konferencēm "Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2017)". 2017. gada 18 - 20. septembrī RTU DITF Modelēšanas un imitācijas katedras pārstāvji prof. J. Merkurjevs, prof. E. Ginters, kā arī doktorants P. Mensahs ar referātiem uzstājās divās apakškonferencēs: "The International Conference on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics M&S (HMS)" un "The European Modelling & Simulation Symposium (EMSS)". Konferences laikā tika prezentēts arī jaunais starptautiskais un starpdisciplinārais projekts FuturICT 2.0 «Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT», kas izraisīja lielu konferences dalībnieku interesi. Konference I3M 2017 šogad tika organizēta Barselonā (Spānijā).


5.jūlijs

RTU piedalās starptautiskā FP7/H2020 FLAG-ERA projektā FuturICT 2.0

2017. gada 07. jūlijā — Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Modelēšanas un imitācijas katedras, kā arī Tālmācības studiju centra un RTU Cēsu filiāles līdzstrādnieki profesora, LZA akadēmiķa Jurija Merkurjeva vadībā piedalās starptautiskā zinātniskas pētniecības projektā FuturICT 2.0 "Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT".

FuturICT 2.0 ir starptautisks zinātniskas pētniecības projekts, kas tiek realizēts 7.ietvara programmas ERA-NET (ERA/Net-LAC) ietvaros.

Projekta mērķis ir apvienot sociālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju zinātņu pārstāvjus, un izstrādāt vīziju, kā arī vadlīnijas ilgtspējīgai nākotnes informācijas tehnoloģiju attīstībai, respektējot sociālos izaicinājumus, globālo un straujo datu pieaugumu, mūsdienīgu un aktīvu pētniecības metožu un tehnoloģiju attīstību, kā arī arvien pieaugošo uzdevumu sarežģītību, kas pieprasa daudzveidīgu, darbietilpīgu un vienotu risinājumu pielietojumu. Projekta rezultātā tiktu radīta konceptuāla pieeja, kas spētu risināt izaicinājumus ar kādiem saskaras digitālā sabiedrība.

FuturICT 2.0 projektā piedalās divpadsmit partneri no septiņām Eiropas valstīm: Itālijas, Šveices, Francijas, Latvijas, Rumānijas, Beļģijas un Igaunijas. Projekta vadošais partneris ir Kognitīvo zinātņu un tehnoloģiju institūts, Nacionālās izpētes padome, Roma, Itālija.

Pastāvīgs neapstrādātas informācijas apjoma (Big Data) pieaugums, jaunu informācijas apstrādes un vizualizācijas tehnoloģiju attīstība, kā arī prasības pēc lietotāja profesionālajai uztverei pielāgotas informācijas un sabiedrības demokratizācijas procesu paplašināšanās rada konflikta situāciju, kad vairs nav iespējama kvalitatīva tehnoloģiju attīstība, nerespektējot sociālo faktoru ietekmi.

Viena no pazīmēm ir kavēšanās ar Nākotnes Internet ieviešanu, kur joprojām nav vienprātības starp sociālajiem partneriem un inženierzinātņu pārstāvjiem. Trūkst vienotas attīstības koncepcijas, kuru atbalstītu gan sociālās grupas, gan tehnisko zinātņu galvenie virzītājspēki.

Papildu informācija:
Prof. Egils Ginters, Modelēšanas un imitācijas katedra, e-pasts: egils.ginters@rtu.lv

Informāciju sagatavoja:
Sandra Salmiņa, RTU Cēsu filiāle, e-pasts: sandra.salmina@rtu.lv


5.jūnijs

RTU DITF Modelēšanas un imitācijas katedra
FP7 FLAG-ERA projekta FuturICT2.0 (http://futurict2.eu/ ) ietvaros
izsludina īstermiņa multi-disciplināru (STIMUL) projektu aktivitāti (3 līdz 9 mēneši)
RTU studentiem un citiem interesentiem.
Kontaktpersona: Prof. Egils Ginters, egils.ginters@rtu.lv, tel: 371-29266909.
Iespējams pieteikties sekojošu 8 projektu darba grupās:

Pieteikšanās dalībai FLAG-ERA projekta FuturICT2.0 darba grupās.


1.jūnijs

RTU profesors Jurijs Merkurjevs saņem Eižena Āriņa balvu datorikā

RTU Sabiedrisko attiecību departaments 25.05.2017. 17:37

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) profesors Jurijs Merkurjevs ceturtdien, 25. maijā, saņēma prestižo profesora Eižena Āriņa balvu datorikā. Balva viņam piešķirta par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. E. Āriņa balvu šogad saņēma arī Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta (MII) vadošais pētnieks Guntis Bārzdiņš par praktisku ieguldījumu informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus.

J. Merkurjevs ir zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā Latvijā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā izstrādāti jauni efektīvi risinājumi modelēšanas un simulēšanas metodoloģijā, kā arī simulēšanas integrācijā ar sarežģītu sistēmu analīzes, optimizācijas un vadības uzdevumiem, kas atver jaunas iespējas sistēmu simulēšanas metodoloģijas praktiskai pielietošanai tautsaimniecībā.

Viņa vadībā starptautiskā projektā izstrādātā platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam ir aprobēta Latvijas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un novada mežu monitoringu. Šī platforma nodrošina iespējas plūdu īstermiņa prognozēšanai – līdz 12 stundām.

G. Bārzdiņa vadībā LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā jau desmit gadu tiek veikti fundamentāli un praktiski pētījumi dabiskās valodas automātiskā semantiskajā analīzē un citos mākslīgā intelekta virzienos. Viens no jaunākajiem sasniegumiem ir inovatīvas mašīnmācīšanās metodes izstrāde un tās sekmīga pielietošana. G. Bārzdiņa vadībā izstrādātā semantiskās analīzes tehnoloģija ir precīza, ātra un praktiski izmantojama lielu dabiskās valodas datu analīzē. Tā ir pielāgota arī latviešu valodai un ir ieviesta mediju monitoringā informācijas aģentūrā LETA un tiek izmantota Eiropas vadošajās ziņu aģentūrās BBC un «Deutsche Welle».

Latvijas datorzinātnes pamatlicēja profesora Eižena Āriņa balva datorikā tiek pasniegta Latvijas IT nozares profesionāļiem un zinātniekiem par ieguldījumu Latvijas informātikas attīstībā. Tas ir augstākais individuālo sasniegumu novērtējums Latvijas IT nozarē. Izcilākie IT teorētiķi un praktiķi saņem īpašu zelta medaļu, diplomu, kā arī 2500 eiro stipendiju.

Šogad balvai bija nominēti kopumā septiņi pretendenti – arī Latvijas Universitātes (LU) docents Aleksandrs Belovs Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Pēteris Rivža, BT 1. Projekta RIGA COMM vadītājs Andris Breške, SIA «Custom 3D Tech» tehniskais ortopēds – 3D dizaineris Fricis Pirtnieks un «Ecommerce Accelerator» izpilddirektors Valdis Bergs.

E. Āriņa balvu piešķir kopš 2000. gada, un to var iegūt vienu reizi mūžā. Balvu pasniedz uzņēmums «Exigen Services Latvia», Latvijas Zinātņu akadēmija un RTU Attīstības fonds. Iepriekš balvu saņēmuši tādi atzīti datorzinātnes veicinātāji kā Andris Ambainis, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Vilnis Detlovs, Jānis Osis un citi.


31.maijs

RTU profesors: Latvijai ir jābalstās uz pašu intelektuālo kapitālu

RTU Sabiedrisko attiecību departaments 01.06.2017. 16:50

Latvijā ir augsts IT izglītības līmenis, un tam iemesls ir gan augstskolu mācībspēki, gan studiju programmu līmenis, gan paši studenti, saka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) profesors akadēmiķis un prestižās profesora Eižena Āriņa balvas datorikā ieguvējs Jurijs Merkurjevs. Tā kā Latvija nav īpaši bagāta ar dabas bagātībām, mums ir jābalstās uz pašu intelektuālo kapitālu, uzskata profesors.

LTV7 raidījumā «Dzīve šodien» uz jautājumu, vai Latvijā nav pārprodukcijas ar IT speciālistiem, otrs raidījuma viesis, uzņēmuma «Exigen Services Latvia» vadītājs Māris Dreimanis, teic, ka ik gadu IT speciālista diplomu iegūst ap 600 absolventu, taču tikai retais runājot par to, ka diplomu iegūst ap 40 % jauniešu, kuri sākuši mācības. RTU profesors J. Merkurjevs šādu statistiku skaidro ar to, ka daudzi studenti jau studiju laikā sāk strādāt specialitātē, ātri progresē un bieži padodas augsto algu vilinājumam. Tieši tas samazinot viņu vēlmi turpināt mācības augstskolā. «Dzīvē ir nepieciešams līdzsvars arī šajā jomā,» saka profesors.

J. Merkurjevs, atbildot uz jautājumu, vai ir jābaidās, ka nākotnē cilvēkus aizstās roboti, atbild, ka šis ir nedaudz pārspīlēts apgalvojums, lai gan ir jomas, kurās roboti jau tagad strādā cilvēku vietā. Kā piemēru J. Merkurjevs raidījumā min Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta vadošo pētnieku Gunti Bārzdiņu, kurš arī šogad saņēma E. Āriņa balvu. Viņš izstrādājis un ieviesis tādu mākslīgā intelekta veidu, kas analizē dažādu valodu tekstus, to skaitā latviešu un angļu valodu, analizējot šo valodu semantiku, proti, tekstu jēgu. Viņa programmatūru jau izmanto Latvijā ziņu aģentūra LETA, kā arī tādi ziņu giganti kā britu BBC un vācu «Deutsche Welle».

Profesors J. Merkurjevs arī noraida domu, ka roboti nākotnē varētu aizstāt ārstus, «jo cilvēka smadzenes ir unikālas un radošas». Viņš pieļauj, ka var runāt tikai par procesu automatizāciju, tā palīdzot ārstiem.

Latvijas datorzinātnes pamatlicēja profesora Eižena Āriņa balva datorikā tiek pasniegta Latvijas IT nozares profesionāļiem un zinātniekiem par ieguldījumu Latvijas informātikas attīstībā. Tas ir augstākais individuālo sasniegumu novērtējums Latvijas IT nozarē.

Raidījums LTV7 «Dzīve šodien» (31.05.2017.).


10.maijs

RTU profesors izvirzīts Eižena Āriņa balvai datorikā

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors Jurijs Merkurjevs izvirzīts profesora Eižena Āriņa balvai datorikā kategorijā par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. Kopumā balvai šogad izvirzīti septiņi pretendenti. Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 25. maijā.

J. Merkurjevs ir zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā Latvijā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā izstrādāti jauni efektīvi risinājumi modelēšanas un simulēšanas metodoloģijā, kā arī simulēšanas integrācijā ar sarežģītu sistēmu analīzes, optimizācijas un vadības uzdevumiem, atverot jaunas iespējas sistēmu simulēšanas metodoloģijas praktiskai pielietošanai tautsaimniecībā. Viņa vadībā starptautiskā projekta «INFROM» ietvaros izstrādātā platforma ir aprobēta Latvijas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un novada mežu monitoringu. Šī platforma nodrošina iespējas plūdu īstermiņa prognozēšanai – līdz 12 stundām. Profesors E. Āriņa balvai bija izvirzīts arī 2016. gadā.

RTU profesora konkurenti uz balvu šajā kategorijā būs Latvijas Universitātes (LU) docents Aleksandrs Belovs, kurš sniedzis milzīgu ieguldījumu pasaules līmeņa teorētiskajā datorzinātnē, sekmīgi attīstot jaunus kvantu algoritmus nākotnes tehnoloģijai – kvantu skaitļošanai –, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Pēteris Rivža, kurš daudzpusīgi darbojies IT zinātnes attīstībā.

Balvas otrā kategorijā vērtēs praktisko ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus.

Balvai par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, nominēts Andris Breške, kurš izveidojis un vada Baltijā lielāko biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādi «Riga Comm». Savukārt tehniskais ortopēds, 3D dizaineris Fricis Pirtnieks balvai nominēts par digitālā risinājuma «WiDE» izstrādi, kas ļauj samazināt tehnisko palīglīdzekļu individuālās pielāgošanas laiku.

Vēl balvai nominēts «Ecommerce Accelerator» izpilddirektors Valdis Bergs par izstrādāto metodi, kā izmantot esošo maksājumu administrēšanas infrastruktūru, lai nodrošinātu atvieglojumu aprēķināšanu, izmantojot «MasterCard» norēķinu karti.

Savukārt LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Guntis Bārzdiņš balvai nominēts par viņa fundamentālajiem un praktiskajiem pētījumiem dabiskās valodas automātiskā semantiskajā analīzē un citos mākslīgā intelekta virzienos.

Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā pasniedz uzņēmums «Exigen Services Latvia», LZA un RTU Attīstības fonds. Izcilākie IT teorētiķi un praktiķi saņem īpašu zelta medaļu, diplomu, kā arī stipendiju 2500 eiro apmērā.

Latvijas datorzinātnes pamatlicēja profesora Eižena Āriņa balva datorikā ir augstākais individuālo sasniegumu novērtējums Latvijas IT nozarē. Balva tiek piešķirta kopš 2000. gada, un to var iegūt vienu reizi mūžā.

Iepriekš balvu saņēmuši tādi atzīti datorzinātnes veicinātāji kā Andris Ambainis, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Vilnis Detlovs, RTU profesori Jānis Osis un Jānis Grundspeņķis, kā arī citi.

Profesors Jurijs Merkurjevs (no kreisās) un uzņēmuma «Exigen Services Latvia» vadītājs Ivars Puksts. Foto no E. Āriņa balvas mājaslapas.


25.oktobris

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studentu komanda sadarbībā ar IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers) Latvijas nodaļu un IEEE Latvijas Datorzinātnes asociāciju 2016. gada 22. oktobrī pirmo reizi piedalījās prestižajā IEEEXtreme programmēšanas konkursā, kurā studentu komandas no visas pasaules 24 stundu garumā sacenšas savā starpā, tiešsaistes režīmā risinot programmēšanas uzdevumus.

Studentu komandas uzraudzīja pieredzējuši IEEE biedri. Visi aktīvie konkursa dalībnieki saņēma digitālu sertifikātu. Konkursa lielā balva ir IEEE organizācijas apmaksāts brauciens uz jebkuru IEEE organizēto konferenci jebkurā pasaules vietā, maksimālā brauciena vērtību vienam dalībniekam līdz 10 000 ASV dolāriem. Konkursa oficiālie rezultāti tiks paziņoti novembra sākumā.

Šogad IEEEXtreme programmēšanas konkursā piedalījās aptuveni 2000 komandas. RTU komandu pārstāvēja DITF studenti Viktors Gusevs (studiju programma «Informācijas tehnoloģija»), Vladislavs Šukelaits (studiju programma «Datorsistēmas») un Antons Voroņins (studiju programma «Datorsistēmas»). Latvijā konkursa norisi organizēja RTU akadēmiskais personāls un doktoranti: Alla Anohina-Naumeca, Andrejs Romānovs, Gundars Alksnis un Oskars Podziņš.

IEEE Latvijas nodaļas vadītājs Andrejs Romānovs augsti novērtēja IEEE Latvijas Datorzinātnes asociācijas iniciatīvu atbalstīt Latvijas studentu piedalīšanos IEEEXtreme programmēšanas konkursā, uzsverot, ka RTU studentu komanda parādīja augstu profesionālās sagatavotības pakāpi un erudīcijas līmeni, kā arī spēju cīnīties līdz galam ļoti sarežģītos apstākļos. Viņš pauda cerību, ka ar katru gadu dalībnieku skaits no Latvijas pieaugs un apliecināja IEEE Latvijas nodaļas gatavību arī turpmāk atbalstīt studentus un jaunos zinātniekus.

«Tas, ka studentu komanda no Latvijas pirmo reizi piedalījās šajā prestižajā un atzītajā programmēšanas konkursā tieši 2016. gadā, kad šis konkurss svin 10 gadu jubileju, ir zīmīgs notikums, un mēs plānojam turpināt šo tradīciju arī nākamajos gados. Šī komanda ar savu piemēru var motivēt citus Latvijas studentus izaicināt sevi un veicināt gan savas izglītības iestādes, gan savas valsts atpazīstamību pasaulē,» uzsver IEEE Latvijas Datorzinātnes asociācijas vadītāja Alla Anohina-Naumeca.

RTU KMD Komunikācijas nodaļa


12.oktobris

2016.gada 07.oktobrī RTU DITF un LU speciālistu grupa MIK profesora Egila Gintera vadībā viesojās Aviācijas pētījumu centrā Rīgas Starptautiskajā lidostā. Zinātnieki iepazinās ar elektroniskās apmācības risinājumiem Airbus un Boeing servisa speciālistu sagatavošanai. Tika apspriestas virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) pielietojumu izmantošanas iespējas inženieru apmācībā.


11.oktobris

Mēs lepojamies ar Informācijas tehnoloģijas institūta doktorantu M. Baltruku, kura ziņojums "Dual use bicycle path network designing and exploitation environment - VeloRouter" (E. Ginters, M. Baltruks, I. Sakne, Y. Merkuryev) 13.starptautiskajā "Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2016)", kas norisinājās no 26. – 28. septembrim Kiprā, tika apbalvots ar labākā doktoranta ziņojuma diplomu, kas, savukārt, nodrošina piedalīšanos 2017. gada I3M konferencē Barselonā bez maksas.2.septembris

RTU studentu noslēgumu darbi IT jomā arī šogad atzīti par labākajiem
RTU KMD Komunikācijas nodaļa 02.09.2016. 12:46

Divi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studentu maģistra un bakalaura darbi ir atzīti par labākajiem Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursā. To rīko Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem «Exigen Services Latvia» un «Accenture Latvia».

Pirmo vietu maģistra darbu konkurencē ieguva RTU maģistrs Ēriks Zaharans par darbu «Robotu lokalizācija iekštelpās un to sadarbība». Maģistra darba vadītājs — DITF asociētais profesors Agris Ņikitenko.

Savukārt bakalaura darbu konkurencē otro vietu ieguva RTU Studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” absolvents Artjoms Šutovs par darbu «Balstpunktu noteikšana viedā tekstila signālos ar mākslīgo neironu tīklu». Darba vadītājs – DITF ITI Modelēšanas un imitācijas katedras vadošais pētnieks Jurijs Čižovs.

Konkursa uzvarētāji - trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un darbu vadītāji saņēma vienreizējas stipendijas – no 500 EUR līdz pat 1000 EUR apmērā.

Šogad konkursam «ZIBIT» astoņas Latvijas augstskolas pieteica savu studentu 20 bakalaura un 13 maģistra darbus. Darbu vērtēšanu veica «Accenture Latvia» un «Exigen Services Latvia» eksperti.


7.jūlijs

DITF ITI MIK profesors Jurijs Merkurjevs ir kļuvis par pirmo Baltijas valstu pārstāvi Eiropas Rūpnieciskās vadības akadēmijā.

18.maijs

Lepojamies ar DITF ITI MIK profesoru Juriju Merkurjevu, kurš 27.05.2016. saņēma Eižena Āriņa atzinību datorikā, kas ir viens no augstākajiem Latvijas informācijas tehnoloģijas (IT) nozares apbalvojumiem

3.februāris

RTU projekts «INFROM» augstu novērtēts starptautiskā mērogā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesora Jurija Merkurjeva zinātniskā vadībā īstenotais pārrobežu sadarbības projekts «Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam» («INFROM») ieguvis augstu atzinību no Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotā tehniskā sekretariāta.

Programmas noslēguma pasākumos projekts atzīts par labāko nominācijās «Labākais projekta risinājums», «Ieguldījums nākotnē un projekta attīstības iespējas», kā arī «Labākā projekta vadība», kurā šo augsto novērtējumu ieguvusi RTU Projektu pārvaldības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Marija Nikipelova, sniedzot profesionālu atbalstu RTU zinātniekiem un projekta sadarbības partneriem. Kopumā programmā tika īstenoti 50 pārrobežu sadarbības projekti.

Projektā RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnieki, sadarbībā ar kolēģiem no Krievijas Zinātņu Akadēmijas St. Pēterburgas Informātikas un automatizācijas institūta, izveidojuši IT platformu, kas, apstrādājot satelīta datus un iedzīvotāju sniegto informāciju, palīdz prognozēt dabas objektu izmaiņas, tādas kā plūdu draudus, mežu ugunsgrēkus, teritoriju piesārņojumu, kā arī monitorēt un analizēt, situācijas attīstību, lai kalpotu kā instruments pašvaldību darbiniekiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekts izstrādāts, pateicoties Eiropas Savienības Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 finansējumam.

RTU KMD Komunikācijas nodaļa
Sīkāka informācija par projektu pieejama projekta mājaslapā www.infrom.eu.


29.janvāris

Laikā posmā no 27.01.2016 līdz 29.01.2016 Modelēšanas un imitācijas katedras lektors un vadošais pētnieks Vitālijs Boļšakovs piedalījās starptautiskā apmācības skolā European Cooperation in Science and Technology (EU COST) aktivitātes „Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings” (i2MHB) ietvaros, kas notika Spānijā, Aguilar de Campoo pilsētā. Pasākumā piedalījās pētnieki no 10 Eiropas valstīm. Dalībnieki bija speciālisti no plašas nozaru grupas, tai skaitā: būvniecības inženieri, arhitekti, informācijas tehnoloģijas inženieri, mākslas restauratori, ķīmiķi un biologi. Pasākuma intensīvajā programmā tika pasniegtas vairākas lekcijas, prezentācijas un semināri pētnieku iepazīstināšanai ar detalizētu informāciju par citām nozarēm, lai varētu ar kopīgiem spēkiem izstrādāt un realizēt starpnozaru pētniecības darbus un projektus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, restaurācijai un uzturēšanai. Apmācības skolas laikā dalībnieki arī iepazinās ar vietējo pētnieku izstrādāto inovatīvo laboratoriju, kas atbalsta vietējo kultūrvēsturiskā mantojuma ēku uzturēšanu un renovāciju un kuras darbība balstās uz vairāku nozaru pētījumiem. Pasākuma mērķis bija veicināt ciešāku starpnozaru un starptautisku pētnieku sadarbību, lai nodrošinātu inovatīvu un intelektuālu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu.

17.septembris

Noskaidroti Latvijas jaunie IT talanti.

Trešdien, 16. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās pasākums „ZIBIT”, kurā tika apbalvoti jaunie IT talanti – Latvijas Universitātes Fonda sadarbībā ar Exigen Services Latvia un Accenture Latvia rīkotā Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa uzvarētāji. Pasākums vienuviet pulcēja septiņu Latvijas augstskolu studentus un pasniedzējus.

Konkursam šogad tika iesūtīti 19 bakalaura darbi un 14 maģistra darbi no septiņām Latvijas augstskolām: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas Universitātes un Transporta un sakaru institūta.

Pirmo vietu bakalaura darbu kategorijā izcīnīja Jans Pavlovs no Latvijas Lauksaimniecības universitātes ar darbu “Mobilā lietojuma “Jelgavas Students” izstrāde” (vadītājs - Gatis Vītols), kurā autors izstrādājis prototipu lietotnei studentu ikdienas atvieglošanai. Savukārt pirmo vietu maģistra darbu konkurencē ieguva Ēvalds Urtāns no Rīgas Tehniskās universitātes ar darbu “Aktīvie infrasarkanie marķieri paplašinātajai un virtuālajai realitātei” (vadītājs - Agris Ņikitenko), kurā viņš izpētīja jaunas sensoru izmantošanas iespējas sadzīviskos priekšmetos, sniedzot ieskatu nākotnes tehnoloģiskajās iespējās.

Par otro labāko darbu bakalaura darbu vidū tika atzīts Latvijas Universitātes studenta Emil Syundyukov darbs “Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā” (vadītājs Leo Seļāvo), kurā autors izstrādāja inovatīvu sistēmu locītavu pēcoperācijas rehabilitācijas uzraudzībai. Trešo vietu bakalaura kategorijā ieguva Karīna Timošenkova no Rīgas Tehniskās universitātes ar pētījumu “Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošana sabiedriskā transporta risinājumos” (vadītājs - Arnis Lektauers). Autore izpētīja GPS sekošanas sistēmu iespējas sabiedriskajā transportā un izstrādāja tīmekļa vietnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai.

Maģistra darbu kategorijā otro vietu ieguva Latvijas Universitātes students Jevgēnijs Vihrovs, kurš maģistra darbā “Jaunas sakarības starp Būla funkciju jutīgumu un bloku jutīgumu” (vadītājs – Andris Ambainis) pētīja neatrisinātu problēmu skaitļošanas sarežģītības teorijā — Būla funkciju jutīguma saistību ar bloku jutīgumu un sertifikātu sarežģītību. Darba rezultāti sniedz uzlabojumus 25 gadu senai problēmai, kuras risinājumam būtu liela nozīme kvantu skaitļošanā. Savukārt trešo vietu maģistru konkurencē ieguva Latvijas Universitātes students Mārtiņš Balodis, kurš darbā “Tīmekļa rasmošana” (vadītājs - Leo Trukšāns) pētīja informācijas ievākšanas no tīmekļa vietnēm optimizāciju un ar to saistītās problēmas.

Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkurss norisinājās divās kārtās: pirmajā kārtā katra augstskola veica iekšēju izvērtēšanu un atlasīja 1-3 labākos bakalaura un/vai 1-3 labākos maģistra darbus un iesūtīja šos darbus konkursam. Konkursa otrajā kārtā visus iesūtītos darbus izvērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā bija Exigen Services Latvia un Accenture Latvia pārstāvji.

Trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un šo darbu vadītāji saņēma stipendijas. Kopējais stipendiju fonds ir 7600 eiro. Labākā maģistra darba autors ieguva vienreizēju stipendiju 1000 eiro apmērā, savukārt labākā bakalaura darba autors – 800 eiro stipendiju. Otrā labākā maģistra darba autors ieguva stipendiju 850 eiro apmērā, bet otrā labākā bakalaura darba autoram piešķirta stipendija 650 eiro apmērā. Trešās vietas ieguvējs maģistra darbu kategorijā saņēma 750 eiro, bakalaura darbu kategorijā – stipendiju 550 eiro apmērā. Labāko darbu vadītāji ieguva vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā.22.aprīlis

23. aprīlī visas dienas garumā tiek plānots intensīvs seminārs LSCM studentiem un mācībspēkiem “The Fresh Connection Workshop”. Semināra laikā plānots apgūt jaunu apmācības līdzekli – spēli „The fresh Connection”, kuru vēlāk plānots izmantot studiju procesā mācību priekšmetos „Piegādes ķēžu vadība” divām studiju programmām „Logistics Supply Chain Management” un BALTECH studiju programmā „Ražošanas inženierzinības un vadība” . Nodarbības vadīs Stefan Hoogervorst no Nīderlandes, kurš ir viens no šīs spēles izstrādātājiem. The Fresh Connection ir mūsdienīga tīmeklī bāzēta apmācības vide, kas izveidota kā daudzfunkcionāls biznesa imitācijas modelis. Apmācības vide tiek lietota piegādes ķēžu vadīšanas dažādu līmeņu studiju kursos kā semināru virkne. Apmācības semināra dalībnieki pieņem stratēģiskus un taktiskus piegādes ķēdes vadīšanas lēmumus par labu virtuālajam augļu sulu ražotājam – The Fresh Connection uzņēmumam. Dalībnieku mērķis ir saņemt augstāku uzņēmuma peļņu no kapitāla ieguldījuma. Dalībnieki iegūst pieredzi lēmumu pieņemšanā sarežģītās situācijās piegādes ķēžu vadīšanas jomā.

19.februāris

Skolēni no Latvijas koledžām viesojās DITF Informācijas tehnoloģijas institūtā.

19.02.2015. DITF Informācijas tehnoloģijas institūtā viesojās skolēnu grupas no divām koledžām – Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas. Vizītes mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūsdienīgām loģistikas informācijas tehnoloģijām un sistēmām. DITF Informācijas tehnoloģijas institūts jau ilgāku laiku sadarbojas ar vairākām Latvijas koledžām ar mērķi rosināt interesi par inženierzinātņu studijām RTU. ITI mācībspēki asoc. prof. Andreja Romānova vadībā stāstīja skolēniem par informācijas tehnoloģiju un sistēmu dažādību loģistikas industrijā, kā arī nodrošināja iespēju izmēģināt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē loģistikas laboratorijā. Institūta direktors prof. Jānis Grabis atzinīgi novērtēja šādu sadarbību, kas plaši popularizē inženierzinātnes un piesaista jaunus studentus RTU.


16.februāris

Ilustrētās zinātnes februāra numurā ir iekļauts stāsts par INFROM projekta izstrādāto tehnoloģiju. Jau ziņojām, ka Modelēšanas un imitācijas katedras zinātnieki saņēmuši Latvijas Zinātņu akadēmijas apbalvojumu par gada sasniegumu zinātnē INFROM projektā izstrādāto tehnoloģiju - integrētās intelektuālās platformas izveidi vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam. Lepojamies ar mūsu zinātniekiem.

Žurnāla numura lapa pdf formātā apskatāma šeit.

Vairāk: http://www.rtu.lv/content/view/11778/1659/lang,lv/


25.janvāris

RTU zinātnieki saņem LZA apbalvojumu par gada sasniegumu zinātnē

Sešiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Informācijas Tehnoloģijas institūta zinātniekiem Latvijas Zinātņu akadēmija pasniegusi apbalvojumu par nozīmīgu veikumu zinātnē – integrētās intelektuālās platformas izveidi vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam. Kopumā apbalvojumus saņēma divpadsmit izcilākie zinātniskie sasniegumi Latvijā 2014. gadā.

Sistēmu izveidojuši un balvu vakar, 19. janvārī, saņēma RTU profesors akadēmiķis Jurijs Merkurjevs, asociētais profesors Arnis Lektauers, profesore Gaļina Merkurjeva, docente Jūlija Petuhova, asociētais profesors Andrejs Romānovs un docents Jānis Zvirgzds.

«Latvijas Zinātņu akadēmijas apbalvojums mūsu zinātnieku kolektīvam ir ļoti liels pagodinājums. Tas ir zīmīgs novērtējums mūsu paveiktajam un noteikti stimulēs tiekties pēc jauniem sasniegumiem zinātniskajā darbā, rūpīgi izvērtējot to iespēju kalpot Latvijas sabiedrības interesēm,» saka A. Lektauers.

Platformas konceptuālo pamatu veido informācijas tehnoloģija, kas ļauj veikt sarežģītu dabas un tehnoloģisko sistēmu monitoringu normālās un ārkārtas situācijās. Apstrādājot gan no satelītiem, gan virszemē ar tehniskajiem līdzekļiem iegūtos datus, sistēma ļauj monitorēt, analizēt un prognozēt dažādas dabas norises, piemēram, plūdus, meža ugunsgrēkus, vides piesārņojumu. Analīzē un aprēķinos tiek ņemti vērā dažādi vides parametri, piemēram, reljefs, gaisa temperatūra, ūdens straume un vēja ātrums.

Izstrādātā platforma ir praktiski aprobēta Daugavpils, Madonas un Rīgas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un Madonas novada mežu monitoringu.

Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters zinātnieku izstrādāto intelektuālo platformu vērtē ļoti atzinīgi. Ar tās palīdzību veikta problemātiskās Lubāna ezera ekosistēmas izpēte, kā arī monitorēti meži. Viņš zina teikt, ka sadarbība ar zinātniekiem tiks turpināta, un saredz platformu kā vērtīgu instrumentu, ko izmantot Lubānas ezera dabas aizsardzības plāna izstrādē, tā preventīvi plānojot aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Madonas novada iedzīvotājus no potenciāliem vides draudiem, piemēram, plūdiem palu laikā.

«Esam pārliecinājušies par tehnoloģijas spēku dabas norišu analīzē un kontrolē. Platforma ir brīnišķīgs instruments, kuram saredzam perspektīvas valstiskā mērogā, jo to var izmantot visdažādākajiem mērķiem, ne vien plūdu un ugunsgrēku prognozēšanai, kā arī meža resursu novērtēšanai, bet arī citu dabas procesu modelēšanai un koordinēšanai,» saka A. Ceļapīters.

Kā atzīmē J. Merkurjevs, jau šobrīd par platformu ir liela interese. Īpaši interesējas valsts iestādes, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un pašvaldības. Notikušas sarunas arī ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru par sadarbības iespējām īstermiņa plūdu prognozēšanā un iedzīvotāju informēšanu par potenciālajiem vides draudiem.

Pētniecības platforma tika izstrādāta Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projektā «Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringam» sadarbībā ar Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu akadēmijas Informātikas un automatizācijas institūtu.

Atbilstoši nolikumam LZA ikgadējā konkursā «Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā» piedalījās vairāki desmiti zinātnisko institūciju, iesniedzot 39 pieteikumus. No tiem LZA eksperti par labākajiem atzina divpadsmit sasniegumus, kas 2014. gadā veikti teorētiskajās zinātnēs un arī praktiskajos pielietojumos.

RTU Komunikācijas nodaļa

Publicēts RTU mājaslapā


2.decembris

Apsveicam DITF ITI profesoru un Modelēšanas un imitācijaskatedras vadītāju Juriju Merkurjevu ar iegūto goda nosaukumu - LZA akadēmiķis.

Trīs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki – profesori Māris Turks un Jurijs Merkurjevs, kā arī docents Edgars Sūna – 27. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Rudens pilnsapulcē ievēlēti par LZA īstenajiem locekļiem – akadēmiķiem. Akadēmiķis ir augstākais zinātniskā darba vērtējums Latvijā. Šo goda nosaukumu LZA piešķir ierobežotam zinātnieku skaitam, kuri veikuši augsta līmeņa pētniecisko darbu un bijuši autori starptautiski atzītām publikācijām.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesora J. Merkurjeva zinātniskie pētījumi ir saistīti ar sarežģītu sistēmu modelēšanas un simulēšanas metodoloģiju un praktisko pielietošanu, simulēšanā sakņotu loģistikas sistēmu vadību, kā arī sarežģītu sistēmu ilgtspējīgas attīstības dinamisko vadību.


5.novembris

5.11.2014. I kursa akadēmiskajiem maģistriem mācību kursa "Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija" ietvaros tika nolasīta viesu lekcija par imitācijas modelēšanas pielietošanu loģistikas sistēmu vadībā, lektors Dr.rer.nat.habil., prof. Jurijs Tolujevs, Otto-von-Guericke Universitāte, Magdeburga, Vācija.

1.oktobris

Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā starp trīs labākajiem maģistra darbiem par labāko tika atzīts studiju programmas Informācijas tehnoloģija maģistrantes Aleksandras Petrakovas maģistra darbs “Uz mašīnapmācības metodēm balstīta heterogēnu modeļu ansambļa izveide”.

Maģistra darbs ir izstrādāts Erasmus programmas ietvaros Lietišķo zinātņu augstskolā Hāgenbergā, Austrijā. Maģistra darba vadītāji Profesors Michael Affenzeller (Lietišķo zinātņu augstskola, Austrija) un prof. Gaļina Merkurjeva (RTU, Latvija). A. Petrakovas darbā skaidrots, kā izmantot informācijas tehnoloģijas kā palīgrīkus citās nozarēs, piemēram, medicīnā – vēža slimības diagnostikā. «Uzvara man ir devusi papildu motivāciju sasniegt savus mērķus. Turklāt, piedaloties konkursā, esmu ieguvusi ne vien savas universitātes, bet arī Latvijas uzņēmumu novērtējumu un atzinību par studiju laikā iegūto zināšanu pielietošanu praksē,» saka A. Petrakova.

Konkursa laureāti saņēma stipendijas par kopējo summu 7600 EUR. Labākā maģistra darba autors ieguva vienreizēju stipendiju 1000 EUR apmērā, trešās vietas ieguvējs maģistra darbu kategorijā saņēma 750 EUR.

Konkursam šogad tika iesūtīti 15 bakalaura un 12 maģistra darbi no septiņām Latvijas augstskolām: RTU, Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes.

Konkursā piedalīties tika aicināta ikviena Latvijā akreditēta augstākās izglītības institūcija, kas pēc saviem ieskatiem varēja iesniegt augstskolā izstrādātos vienu, divus vai trīs labākos bakalaura un/vai vienu, divus vai trīs labākos maģistra darbus. Tiem bija jābūt izstrādātiem 2013./2014. akadēmiskajā gadā.

Konkurss norisinājās divās kārtās: pirmajā kārtā augstskolas veica iekšēju izvērtēšanu un atlasīja no vienu līdz trīs labākajiem bakalaura un/vai no viena līdz trīs labākajiem maģistra darbiem un iesūtīja tos konkursam. Otrajā kārtā visus iesūtītos darbus izvērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā bija «Exigen Services Latvia» un «Accenture Latvia» pārstāvji.

Konkursu rīko LU Fonds sadarbībā ar uzņēmumiem «Exigen Services Latvia» un «Accenture Latvia». Laureātu paziņošana un apbalvošana notika otrdien, 30. septembrī, LU Vēstures muzeja zālē.
4.februāris

RTU izstrādāts inovatīvs IT risinājums dabas apstākļu prognozēšanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki, sadarbībā ar kolēģiem no Krievijas, izveidojuši IT platformu, kas, apstrādājot satelīta datus un iedzīvotāju sniegto informāciju, palīdzēs prognozēt plūdu draudus, kā arī monitorēt un analizēt, piemēram, ūdens piesārņojuma vai meža ugunsgrēku izplatību.

Zinātnieki paredzējuši iedzīvotāju piesaisti dabas apstākļu informācijas iegūšanā, jo izstrādātā IT platforma spēj apkopot un kompleksi analizēt datus gan no kosmiskajiem pavadoņiem, gan, piemēram, iedzīvotāju ievietotajām fotogrāfijām vai ziņojumiem, kas var būt ļoti noderīgi, jo cilvēki, esot tiešā saskarsmē ar vides objektiem, var konstatēt un ziņot par problēmu pirms sensori un satelīti to ir identificējuši.

Sistēma pieļauj datu analīzi no dažādiem avotiem vienlaicīgi, veic aprēķinus un skaitļošanas uzdevumus, ņemot vērā dažādus vides parametrus (piemēram, reljefu, gaisa temperatūru, ūdens straumes un vēja ātrumu), lai piedāvātu izanalizēto informāciju lēmējinstitūcijai. Jaunizveidotā IT platforma palīdzēs ikdienas darbā pašvaldībām un valsts iestādēm pieņemt lēmumu par iespējamo krīzes novēršanu pirms riska faktori ir iestājušies, piemēram, savlaicīgi lemt par iedzīvotāju evakuēšanu no apdraudētajām teritorijām.

IT risinājums izstrādāts projekta «Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam» (INFROM) ietvaros, pateicoties Eiropas Savienības Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 finansējumam. Projekta realizācijā RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnieki sadarbojās ar Krievijas Zinātņu Akadēmijas St. Pēterburgas Informātikas un automatizācijas institūta kolēģiem.

2014. gada 6. februārī viesnīcā «Avalon» (Rīgā, Kalēju ielā 70) notiks konference, kuras laikā tiks demonstrēts, kā jaunā tehnoloģija spēj prognozēt plūdu draudus, Lubānas ezera aizaugšanu, Somijas līča piesārņojumu, meža ugunsgrēku izplatības draudus un tūrisma ietekmi uz vidi.

Konferences programma pieejama projekta mājaslapā: www.infrom.eu
Dalība konferencē ir bez maksas.


1.oktobris

INFROM projekta pētnieki piedalījās pasākumā „Zinātnieku nakts 2013”

Ņemot vērā projekta zinātniski-pētniecisko tematiku un turpinot Eiropas Sadarbības dienas aktivitātes pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, INFROM projekta (ESTLATRUS/2.1/ELRI-184/2011/14) pētnieki piedalījās pasākumā „Zinātnieku nakts 2013”, kas notika 27. septembrī visā Eiropā 35 valstu 300 pilsētās. Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts. Pasākums Latvijā noritēja jau septīto gadu pēc kārtas, šogad vienlaikus deviņās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Salaspilī, Liepājā un Cēsīs. Pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot zinātnes sasniegumus un ļaut ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski bija saistītas ar tēmu par ūdeni, sniedzot ieskatu ūdens izmantošanas veidos un tā daudzveidīgajā pielietojamībā. INFROM projekta rezultātu demonstrēšana notika „Plūdu istabā”, kurā projekta pētnieki Arnis Lektauers (Dr.sc.ing.) un Jūlija Petuhova (Dr.sc.ing.) rādīja projekta ietvaros izstrādātās pētniecības plūdu monitoringa platformas funkcionālās iespējas un skaidroja tās darbības principu. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar pētniecības platformu plūdu monitoringam Daugavā Daugavpils apkaimē. Platforma nodrošina operatīvu datu ieguvi, apkopošanu un modelēšanu aktuālās un prognozējamās plūdu kartes veidošanai 12 stundu laika intervālā, kas var palīdzēt sagatavoties iespējamiem draudiem un savlaicīgi tos novērst.INFROM projekta „Plūdu istabu” apmeklēja ne tikai mērķa grupas pārstāvji un vietējie pētnieki, daudz jautājumu par projektā izstrādātajām tehnoloģijām tika saņemti no studentiem. Liela interese bija arī Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, kuri interesējās par projekta sasniegumu izmantošanu citos aktuālos uzdevumos. Stāstot par projekta rezultātiem kopumā un plūdu monitoringa sistēmu atsevišķi, projekta zinātnieki aktualizēja nepieciešamību izmantot zinātniskos sasniegumus vispārējam sabiedrības labumam.

Projekta mājas lapa: www.infrom.eu

Projekta vadītājs: Profesors Jurijs Merkurjevs (Dr.habil.sc.ing.)


2.septembris

Modelēšanas un imitācijas katedra RTU institūtu reitingā publikāciju jomā ir ierindota 7. vietā (pēc publikāciju skaita).
Pie nozīmīgākajiem iepriekšējā studiju gada zinātniskajiem sasniegumiem rektora 30. augusta uzrunā tika pieminēts arī Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts ELRI-184, "Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems" (INFROM) vad. prof. J. Merkurjevs. Projekta rezultātā tiks izstrādāta pētniecības platforma plūdu monitoringam Daugavā.

15.aprīlis

"Daugavpils pret plūdiem"

Aicinājums Daugavpils reģiona iedzīvotājiem un arī studentiem piedalīties brīvprātīgo un sociāli aktīvo interesentu akcijā „Daugavpils pret plūdiem”.
Esi novērojis parādības, kas saistītas ar apkārtējās vides izmaiņām Daugavas upes baseinā (ledus sastrēgumi, ūdens celšanās vai citas bīstamas situācijas)? Uztaisi bildi vai video un lejupielādē platformā https://daugava.crowdmap.com, kas atbalsta web, android un iOS lietojumprogrammas. Rezultātā saņem aktuālu prognozējamo plūdu karti! Esi informēts un sagatavots iespējamajiem plūdiem!

15.marts

INFROM: Seminārs aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI-184 „Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringam” (INFROM) ietvaros kopā ar projekta partneri Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu Akadēmijas Informātikas un Automatizācijas institūtu (SPIIRAS), piedaloties projekta asociētajiem partneriem no Latvijas un Krievijas, 2013. gada 12. un 13. martā novadīja semināru aprobācijas grupas dalībniekiem Latvijas teritorijā. Semināra mērķis bija nodrošināt Latvijas zinātniekus, valsts un pašvaldību administrāciju pārstāvjus, uzņēmumu pārstāvjus un augstskolu personālu ar informāciju par projekta INFROM ieviešanas gaitu un iepazīstināt ar integrētās dabas un tehnisko objektu monitoringa sistēmas izstrādes procesu, kā arī ar dažādu datu izmantošanas iespējām, ieskaitot tālizpētes informāciju.

Semināra pirmā diena 12. martā noritēja Rīgā, viesnīcas Avalon Hotel konferences zālē trijās sekcijās. Pirmās sekcijas laikā tika sniegta informācija par projekta ieviešanas gaitu, kā arī demonstrēti pirmie Daugavas plūdu modelēšanas rezultāti. Projekta dalībnieki bija sagatavojuši prezentācijas par ūdens piesārņojuma analīzes iespējām, par monitoringa objektiem Vidzemē un meža ugunsgrēku risku prognozēšanu. Otrajā sekcijā projekta Konsultatīvās padomes dalībnieki un aprobācijas objektu pārstāvji no Daugavpils, Madonas, Alūksnes un Gulbenes novadiem, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas, kā arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsprieda turpmākos sadarbības plānus un projekta aktivitātes nākotnē. Trešā sekcija tika atvēlēta pieaicinātajiem referentiem, kuru prezentācijas bija veltītas tālizpētes informācijas izmantošanas iespējām tautsaimniecībā.

Semināra otrā diena 13. marts sākās ar braucienu no Rīgas uz Madonu, kur bija plānots novadīt otro darba dienu. Pasākuma galvenais mērķis bija klātbūtnē tikties ar projekta aprobācijas dalībniekiem – pašvaldību pārstāvjiem no Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Lubānas, Cesvaines un Jaunpiebalgas novadiem, apspriest viņiem aktuālas problēmas un iezīmēt iespējamos sadarbības virzienus. Semināra dalībniekus uzrunāja Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Savā uzrunā viņš atzīmēja projekta aktualitāti un lielas potenciālās iespējas nākotnē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības jomā. Draudzīgā gaisotnē tika parakstīts sadarbības līgums starp RTU un Madonas novada pašvaldību, kā arī parakstīšanai sagatavoti un pārstāvjiem nodoti līgumi ar Gulbenes un Alūksnes novada pašvaldībām.

Projekta dalībnieki bija sagatavojuši prezentācijas par projekta ieviešanas rezultātiem un integrētās dabas un tehnisko objektu monitoringa sistēmas izmantošanas iespējām reģionālās attīstības kontekstā.

Aktīvas diskusijas laikā RTU, SPIIRAS un novadu speciālisti apsprieda iespējamos aprobācijas objektus, tai skaitā Lubānas ezeru un apkārtējās teritorijas. Pašvaldību speciālisti izteica priekšlikumu aktīvi iesaistīties projekta apmācības pasākumos, kā arī turpināt kopā strādāt pie projekta rezultātu aprobācijas.


15.oktobris

RTU pārstāvji iegūst balvu par labāko rakstu Eiropas modelēšanas un imitācijas simpozijā

No 19. līdz 21. septembrim Vīnē, Austrijā noritēja 9. Starptautiskā modelēšanas konference «International Multidisciplinary Modeling & Simulation Multiconference» kuras laikā notika arī 24. Eiropas modelēšanas un imitācijas simpozijs (EMSS 2012).

EMSS 2012, ko sauc par imitācijas tradicionālo un nozīmīgāko notikumu Eiropā, tika organizētas sekcijas kombinētās imitācijas modelēšanas, optimizācijas, skaitļošanas intelekta un mākoņu skaitļošanas tehnoloģijās, un to pielietojumos industrijas, loģistikas, medicīnas, apmācības un citās jomās.

Balva par labāko simpozija rakstu «Best Paper Award» tika piešķirta RTU Modelēšanas un imitācijas katedras profesorei Gaļinai Merkurjevai un 4. kursa doktorantam Vitālijam Boļšakovam par prezentēto rakstu «Simulation Optimisation and Monitoring in Tactical and Operational Planning of Deliveries». Kopumā simpozijā tika prezentēti 92 raksti no 30 valstīm.

Pētījumā ir izstrādāta integrēta metodika sadales centra preču piegādes plānošanai taktiskajā un operāciju līmeņos, kas ļauj veikt preču dinamiskā pieprasījuma un piegādes taktisko plānu klasteru analīzi, klientu grupēšanu ģeogrāfiskajos reģionos, transportlīdzekļu maršrutēšanu un preču piegādes grafikplāna izstrādi. Doto uzdevumu efektīvai risināšanai ir piedāvātas jaunas imitācijas modelēšanā bāzētas meta-heiristiskas optimizācijas metodes.

Rakstā ir apkopoti arī RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta FLPP-2011/06 «Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības grafikplāna klasteru analīze un optimizācija» izpildes rezultāti. Šis raksts ir izstrādāts un prezentēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai».

Konferencē kopumā piedalījās zinātnieki no 56 valstīm, tajā skaitā no ASV, Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas, Japānas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Holandes, Zviedrijas, Beļģijas un Grieķijas.


26.septembris

Exigen Services Latvia stipendiju konkursā uzvar RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultātes studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” maģistrantūras 1. kursa studente Liene Andersone.
Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedz 1000 latu stipendiju Lienei Andersonei.
Stipendija tiek pasniegta konkursa kārtībā par labām un teicamām sekmēm, kā arī augstu motivāciju studenta profesionālajā attīstībā. Tās mērķis ir atbalstīt daudzsološākos jaunos speciālistus, tādējādi ieguldot arī visas IT nozares attīstītībā.
Priecājamies par katru studentu, kas mērķtiecīgi izvēlējies iegūt izglītību un veidot karjeru tieši IT jomā. Īpaši izsakām pateicību un vēlam panākumus visiem studentiem, kas atsaucās aicinājumam pieteikties stipendijai. Jūsu apņēmība ir pirmais solis uz panākumiem!

7.jūnijs

Apsveicam mūsu mācībspēku doc. Arni Lektaueru ar iegūto 2.vietu konkursā «Par izcilāko RTU e-studiju kursu» par izveidoto e-kursu «Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā».
Lasīt vairāk...

28.maijs

Apsveicam Studiju programmas Informācijas tehnoloģija 3.kursa bakalaurus Aleksandru Petrakovu, Annu Boguševicu, un Lieni Andersoni un 2.kursa bakalaurus Jekaterinu Važeņinu, Kristapu Bebri un Vladimiru Fjodorovu ar veiksmīgu dalību un iegūtajiem sertifikātiem Starptautiskajā Arena studentu imitācijas modelēšanas konkursā, ko organizēja Institute of Industrial Engineers (ASV) sadarbojoties ar Rockwell Automation (Imitācijas modelēšanas līdzekļa ARENA izstrādātāji)

9.maijs

Apsveicam 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences apakšsekcijas „Loģistikas informācijas tehnoloģijas” labāko referātu autorus

bakalauru grupā:
o Aļonu Veļičko „Uz tīkla uzvedības analīzi bāzētas ļaunprātīgu darbību atklāšanas sistēmas izmantošana SCADA tīklos”,
o Jekaterinu Sultanovu „Datu ieguves metožu izmantošana kuņģa slimības datu analīzē”

maģistru grupā:
o Jāni Rozenbergu „HTML5 bagātināto interneta lietotņu iespēju analīze mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādē"

Izvirzīto darbu autorus aicinām uz apbalvošanu 53.Studentu zinātniskās un tehniskās konferences plenārsēdē 17. maijā plkst.15:00, Kaļķu ielā 1, mazajā zālē (201.audit.).


28.februāris

2012. gada 6. un 7. martā tiek organizēta 4. starptautiskā zinātniskā konference “Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: Robežas vieno”.

Konference tiek veltīta programmas “Igaunijas–Latvijas-Krievijas Pārrrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013”projekta ELRI-184 „ Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringam” atklāšanai.

Konferences norises laiks un vieta:
6.03.2012. - Rīgas Tehniskās universitātes lielais auls, sākums plkst. 9.00.
7.03.2012. - Rīgas Tehniskās universitātes 201.auditorija, sākums plkst. 9.00.

Konferences darba kārtība ir pieejama mājas lapā http://turap.rtu.lv

Konferences mērķis:
Konferences mērķis ir uzsākt diskusiju par Latvijas-Krievijas sadarbību, izstrādājot kopīgu intelektuālo tehnoloģisko sistēmu pārrobežu dabas-tehnoloģisko objektu monitoringam un kontrolei, izmantojot integrētus virszemes un no satelītiem iegūtos datus.

Konferences rezultāti tiks apkopoti un publicēti RTU Zinatnisko rakstu krājumā -"Ilgtspējīga telpiskā attīstība " un “Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne”.

Darba valodas:
Angļu, latviešu un krievu valodas.

Reģistrācija – http://turap.rtu.lv 
(reģistrācijas noslēgums 01.03.2012)

Konferences programma – http://turap.rtu.lv

Norises vieta:
Rīgas Tehniskā universitāte,
Kaļķu iela 1, Rīga

Konferences organizatori:

Informācija par konferenci:
Kristīne Trušiņa
E-pasts: turap@rtu.lv
Talr.:  +371 67089873
Faks:  +371 67089944


8.janvāris

Apsveicam mūsu doktoranti Nadeždu Zeņinu ar iegūto atzīnību Rīgas domes organizētajā zinātnisko pētījumu konkursā, kas saistīts ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām".

28.decembris

Esam iekļauti Latvijas zinātnes 2011.gada sasniegumu sarakstā:
Starp Latvijas zinātnes sasniegumiem 2011.gadā ir iekļauta arī izdevniecībā Springer izdotā monogrāfija Dynamic Management of Sustainable Development: Methods for Large Technical Systems (Springer, London) (Dr.habil.sc.ing. Zigurds Krišāns, Dr.sc.ing. Anna Mutule, LZA kor.loc. Jurijs Merkurjevs, Dr.sc.ing. Irina Oļeinikova, Fizikālās enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte)
Avots: www.lza.lv un RTU ziņas

19.decembris

No 15. – 16. decembrim Modelēšanas un imitācijas katedrā Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē norisinājās starptautisks seminārs, kas veltīts modernu optimizācijas programmlīdzekļu lietošanas apmācībai.

RTU veiksmīgi noritējis modernu optimizācijas programmlīdzekļu lietošanai veltīts seminārs

Gaļina Merkurjeva 21.12.2011.12

15. un 16.decembrī RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Modelēšanas un imitācijas katedrā norisinājās starptautisks seminārs, kas veltīts modernu optimizācijas programmlīdzekļu lietošanas apmācībai.
 

Seminārā uzstājās Augšaustrijas lietiško zinātņu universitātes (Austrija) pētnieks Dr. Ēriks Pitcers (Erik Pitzer, Upper Austrian University of Applied Sciences). Pasākums tika organizēts Rīgas Tehniskās universitātes un Augšaustrijas lietišķo zinātņu universitātes sadarbības ietvaros.

Pateicoties starptautiskā projekta FP7 ICT UNITE mobilitātes programmai (RTU koordinatore – Prof. G. Merkurjeva), tika nodrošināta Austrijas pētnieka nedēļas vizīte RTU, kuras laikā tika apspriesti svarīgi jautājumi tālākai universitāšu sadarbībai.

Starptautiskajā seminārā piedalījās arī Dr. Sergejs Kokorins no Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas informācijas un automatizācijas institūta (Sergey Kokorin, „Sankt-Petersburg Institute of Information and Automation of the Russian Academy of Sciences”).

Semināra ietvaros tika organizēta kopīgo RTU un partnerinstitūciju zinātnisko pētījumu virzienu apspriešana, kā arī Ērika Pitcera un Sergeja Kokorina vieslekcijas Informācijas tehnoloģijas institūta 2.kursa maģistrantiem, kas tika veltītas modernām metaheiristiskās optimizācijas metodēm un to pielietošanai praksē (Dr. Ēriks Pitcers) un reāla laika monitoringa sistēmu optimizācijai un adaptācijai (Dr. Sergejs Kokorins). Abu ārvalstu pētnieku vizītes ir arī ieguldījums RTU un partnerinstitūciju tālākai sadarbībai.


19.decembris

Decembra sākumā RTU Ārzemju studentu departamenta (ĀSD) vadītāja vietniece Zane Purlaura un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) asociētais profesors Andrejs Romānovs apmeklēja Indijas augstskolas, lai dalītos pieredzē un lasītu vieslekcijas Kurukshetra Universitātē (Deli) par laika vadību un informācijas tehnoloģijas pārvaldības tendencēm.

http://www.rtu.lv/content/view/6648/1659/lang,lv/
http://www.rtu.lv/content/view/6653/1659/lang,lv/


22.novembris

Apsveicam mūsu katedras biroja administratori Inesi Upīti ar saņemto atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu DITF attīstībā un vārda popularizēšanā

31.oktobris

Modelēšanas un imitācijas katedras mācībspēki  profesora J.Merkurjeva vadībā piedalās starptautiskas loģistikas inženierstudiju programmas veidošanā.

RTU veido starptautisku loģistikas inženierstudiju programmu

Egita Kancāne26.10.2011.10:45

RTU rektoram Leonīdam Ribickim noslēdzot vienošanos ar Spānijas, Austrijas un Vācijas augstākās izglītības mācību iestādēm, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) apņēmusies izveidot jaunu starptautisku inženierstudiju maģistra līmeņa programmu «Loģistika un piegādes ķēžu vadība».

Vienošanās par jaunās programmas izveidi 25.oktobrī noslēgta starp RTU, Barselonas Autonomo universitāti (UAB) Spānijā, Leobenas Universitāti (MUL) Austrijā un Vildavas Tehnisko augstskolu (UASW) Vācijā. Programmas pamati tika veidoti, partneriem vairākus gadus kopā strādājot Eiropas Savienības finansēta ERASMUS projekta ietvaros.

Pirmo studentu uzņemšana programmā, kas tiks sākta Barselonā, sāksies 2012./2013.studiju gadā.

Jaunās studiju programmas studentiem tiks piedāvāta iespēja studēt četrās Eiropas valstīs – Latvijā, Spānijā, Austrijā un Vācijā. Katra programmas īstenošanā iesaistītā augstākās izglītības iestāde piedāvās savu specializācijas virzienu –  piemēram, loģistikas informācijas sistēmas (RTU), transporta loģistika (UAB), loģistikas sistēmu inženierija (MUL) un loģistikas sistēmu ieviešana (UASW).

Kā atzīst RTU rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā Igors Tipāns: «Šī vienošanās ir ļoti nozīmīga, jo Latvijas mērogā tā būs pirmā starptautiskā pieredze starpaugstskolu inženierprogrammas izstrādē ar augstu studentu mobilitātes līmeni un plašu viesprofesoru piesaisti.

Programma studentiem piedāvās padziļinātas specializācijas un starptautiskās profesionālās sadarbības iespējas.»

Līdz šim RTU starptautisko studiju jomā īstenoja Baltijas jūras valstu tehnisko universitāšu kopīgi veidotu maģistrantūras programmu «BALTECH». Pašlaik tiek attīstīts starptautisks projekts  kopā ar Viļņas Ģedimina Tehnisko universitāti un Veimāras BAUHAUS universitāti – kopā ar šīm sadarbības universitātēm tiek veidota starptautiska Baltijas – Vācijas maģistrantūras studiju programma «Perspektīvā pilsētbūvniecība», kurā studenti tiks uzņemti ne agrāk kā 2013.gadā. Programma būs orientēta uz speciālistu sagatavošanu pilsētplānošanā un ar to saistītajās disciplīnās.


LV  EN