Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Studijas

Katedras mācībspēki piedāvā dažādus mācību priekšmetus, kas galvenokārt saistīti ar loģistikas sistēmu analīzes un modelēšanas metodēm un tehnoloģijām. Studiju programmā ir iekļauts imitācijas modelēšanas pamatkurss, mācību priekšmeti diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanā, saistīti gan ar teorētiskiem, gan praktiskiem aspektiem, kā arī priekšmeti, kas saistīti ar modelēšanas izmantošanu loģistikā, transportā, ekonomikā un citās tautsaimniecības sfērās. No 1998.gada 1.septembra līdz 2004.gada 30.jūnijam tika veikta apmācība maģistru un inženieru mācību programmā - "Industriālo loģistikas sistēmu vadīšana", kuru sadarbībā ar Ģentes universitāti (Beļģija) un Karlsrūes universitāti (Vācija) izveidoja Eiropas apmācības fonda finansētā TEMPUS projekta "Industrial Logistics Management" ietvaros. Pašreiz uz šīs studiju programmas bāzes ir izveidota maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” specializācija „Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana”.


Galvenie virzieni:

Industriālo loģistikas sistēmu vadība:

 • Ievads loģistikas sistēmās
 • Loģistikas sistēmu tehnoloģija
 • Piegādes ķēžu vadība
 • Ražošanas plānošana un vadība
 • Materiālu plūsmu vadība
 • Integrētās vadības atbalsts
 • Loģistikas ķēžu optimizācija
 • Lietišķās modelēšanas spēles
 • Loģistikas ķēžu imitācijas modelēšana
 • Loģistikas informācijas sistēmas
 • Datu iegūšana un uzturēšana loģistikas sistēmās
 • Loģistikas sistēmu kontrole reālā laikā
Sistēmu modelēšana un imitācija:
 • Datormodelēšanas un imitācijas pamati
 • Imitācijas modelēšanas līdzekļi
 • Diskrētu notikumu imitācijas modelēšanas metodoloģija
 • Datormodelēšana un vizualizācija
 • Imitācijas modelēšana dažādās sfērās: loģistikā, transportā, ražošanā, ekoloģiskās sistēmās, ekonomikā, utt.
 • Nepārtrauktu sistēmu modelēšana un imitācija
 • Objektorientēta sistēmu imitācijas modelēšana
LV  EN