Vai jūs vēlaties veikt zinātniski pētniecisko darbu ārzemēs?

Pievienojies UNITE virtuālajai apvienībai un piesakies mobilitātes stipendijām!

Zināšanu apmaiņa un izplatīšana ir mūsu misija!


UNITE Seminārs Baltijas valstīs
"Opportunities for Future Internet Research in the Enlarged Europe"

2011. gada 20. maijs, Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, 201.auditorijā, 14:00

UNITE seminārs Baltijas valstīs tiek organizēts, lai iepazīstinātu ar UNITE mobilitātes programmu, kas veltīta sadarbības pētījumu veikšanai paplašinātajā Eiropā sekojošas zinātnes jomās - uzņēmumu sadarbspēja (Enterprise Interoperability), uzņēmumu lietojumprogrammas (Enterprise Software Applications) un nākotnes internets (Future of the Internet). UNITE projekta mērķis ir atbalstīt zinātnieku plūsmu starp universitātēm, pētniecības iestādēm un ar uzņēmējdarbību saistītiem uzņēmumiem Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs (EU 15) un jaunajās dalībvalstīs (EU27).

Uz semināru tiek aicināti profesori, doktoranti, maģistranti, pētnieki, IT eksperti un citi speciālisti, kuri ir iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, īpaši kas saistīts ar «Nākotnes Interneta» prioritārajiem jautājumiem, tādiem kā – sadarbības uzņēmumu tīkli, integrēti risinājumi starpuzņēmumu sadarbspējai, arhitektūras un platformas integrētam uzņēmumam, nākamās paaudzes RFID, sensoru tīkli, uzņēmuma lietojumprogrammas, pakalpojuma arhitektūras un komponentes, virtuālās infrastruktūras, inovatīvi pakalpojumi un programminženierijas metodes un rīki, nākotnes tīkls, 3D un plašsaziņas internets, drošs IKT.

Semināra darba kārtībā ir iekļauta:

  • programmas direktora Carlos Agostinho (UNINOVA, Portugāle) plenārsēdes prezentācija par izaicinājumiem sadarbības pētniecībā paplašinātajā Eiropā un UNITE stažēšanās programmu mobilitātei Eiropā;
  • telekonferences ar UNITE vadošajām organizācijām un stipendiātiem, kuri ir iesaistīti mobilitātes programmā;
  • Baltijas valstu UNITE organizāciju (host organisations) prezentācijas un pašreizējo Latvijas sadarbības pētniecības projektu pieredze.

UNITE semināru rīko Rīgas Tehniskā universitāte ITI Modelēšanas un imitācijas katedra, Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skola sadarbībā ar Jauno tehnoloģiju attīstības institūtu (UNINOVA, Lisabona, Portugāle). UNITE Projekta mobilitātes programmas RTU koordinators: prof., Dr.habil. G. Merkurjeva (Galina.Merkurjeva@rtu.lv).

  gerbonis        
LV  EN