Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Veidlapas

Maģistra darba nolikums

114KB

Maģistra darba tēmas pieteikuma veidlapa

114KB

Maģistra darba atskaites veidlapa

114KB

Titul_Mag.doc

114KB

MAGatsauksme_II_RDMI0_2.doc

114KB

Maģistra darba recenzija

114KB

Maģistra darba novērtēšanas lapa

114KB

Ievada struktūra

114KB

Norādījumi kvalifikācijas darba noformēšanai

Diplomdarba veidne (šablons)

697KB

LV  EN