PartneriFEDERATION OF EUROPEAN SIMULATION SOCIETIESTHE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL


Paziņojums

Cienijāmie Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības biedri!

EUROSIM plāno organizēt tiešsaites seminārus. Šīe semināri (www.eurosim2022.eu/vess/) ir domāti kā regulāri pasākumi, kuros var bez maksas piedalīties visi ieinteresētie. Kārtējais seminārs notiks piektdien, 30. oktobrī. Visi ieinteresētie kolēģi ir laipni lūgti piedalīties.

Paziņojums

Ceturtdien 2019. g. 28. martā, plkst. 16:00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Sētas ielā 1, Rīgā, notika Imitācijas modelēšanas biedrības sēdē, kurā notika biedrības valdības vēlēšanas. Sēdē ir izvēlēta biedrības valde sekojošā sastāvā:

 • Prezidents - Jurijs Merkurjevs (Rīgas Tehniskā universitāte)
 • Vice-prezidents - Egils Ginters (Rīgas Tehniskā universitāte)
 • Zinātniskais sekretārs – Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
 • Jurijs Tolujevs (Otto-von-Guericke University)
 • Irina Jackiva (Transporta un Sakaru institūts)
 • Mihails Savrasovs (Transporta un Sakaru institūts)
 • Egils Stalidzāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

Sēdē ir izvēlēti sekojoši biedrības pārstāvji Eiropas nacionālo modelēšanas biedrību federācijā EUROSIM:

 • Pārstāvis EUROSIM padomē: Prof. Egils Ginters
 • Pārstāvja vietnieks EUROSIM padomē: Prof. Artis Teilāns
 • Pārstāvis starptautiskā zinātniskā žurnāla “Simulation News Europe” redkolēģijā: Prof. Jurijs Tolujevs
 • Pārstāvis EUROSIM timekļa vietnē: Dr. Vitālijs Boļšakovs
Imitācijas un modelēšanas biedrības sekretārs Artis Teilāns
Mob. 26529669

Biedrības statuss, mērķi un uzdevumi

Imitācijas un modelēšanas biedrība (saīsināti IMB, angļu valodā - Simulation Society) ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura apvieno Latvijas zinātniekus un praktiķus, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar imitācijas modelēšanu - dažādas dabas objektu modelēšanu ar datoru palīdzību.

IMB veic speciālistu darbības koordinēšanu imitācijas modelēšanas jomā, pieredzes apmaiņas organizēšanu imitācijas modelēšanas zinātniski-metodiskā, programmu un tehniskā nodrošinājuma darbu veikšanā. Biedrība veic darbojošos modeļu, modelēšanas instrumentālo līdzekļu un apmācības programmatūras demonstrācijas.     

© 2011 Imitācijas un modelēšanas biedrība